Aktuellt Skolnätet utreds igen
6.6.2019

Skolnätet utreds igen

Pedersöre startar en ny utredning om det framtida skolnätet i kommunen. Utredningen ska vara klar i november, före fullmäktiges budgetmöte.

Det finns en två år gammal strategi för servicen inom småbarnspedagogiken, förskolan och skolan. På basis av den har fullmäktige efterlyst vidare utredningar, bland annat på grund av elevstatistiken som visar att elevmängden minskar i till exempel Esseområdet. Samtidigt ökar behovet av nya dagvårdsplatser kraftig i kommunen överlag.

– Det är elevutvecklingen som är orsaken till att vi behöver en mer konkret utredning med åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Berörda ska höras

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik har utsett en arbetsgrupp med två förtroendevalda och och två tjänstemän vilka planerar arbetet. Det är viktigt att alla berörda enheter ska få möjlighet att komma med synpunkter.

– Utredningen ska diskuteras på alla enheter, om deras framtida utmaningar. Skolornas personal ska göra swot-analyser om den egna verksamheten, säger Sundqvist.

Kommunen kommer också att låta invånarna ta del av utredningen innan den slås fast. Utbildningsdirektören utlovar bya- och informationsmöten.

– Det ska finnas transparens i beslutsfattandet. Om vi har ett förslag om att dra in en skola är det fegt om vi inte vågar fara till den byn och fråga vad folk tycker. Vi ska inte gömma oss bakom skrivbordet, säger Sundqvist.

Klar i november

Tidtabellen är snäv. Tanken är att utredningen ska vara klar inom november månad.

Nämndens ordförande Christian Dahlin är ordförande i gruppen, som också består av finska sektionens ordförande Tarja Häll och chefen för småbarnspedagogik Catarina Herrmans och utbildningsdirektören Rolf Sundqvist. Gruppen kallar in sakkunniga vid behov.

Text: Malin Henricson, informatör

Tilläggsuppgifter: Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist, rolf.sundqvist@pedersore.fi, telefon 06–7850 250