Aktuellt Ensamföretagare kan söka stöd via kommunen
2.4.2020

Ensamföretagare kan söka stöd via kommunen

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har berett en finansieringsmodell för ensamföretagare med anledning av den uppkomna coronavirussituationen. Stödet skall kunna användas till alla kostnader som härrör sig till företagsverksamheten och ansöks i företagets hemkommun.

Målet är att öppna ansökningsförfarandet så fort som möjligt, men senast inom två veckor. Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och regionens kommuner kommer att informera om stödförfarandet så snart detaljerna i processen har klarnat.

Vem kan söka och vilka är villkoren?

  • En ensamföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid i Finland, oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringsmodell. En egenföretagare definieras som en företagare eller yrkesutövare, som inte har anställda inklusive frilansare.
  • Villkor i beviljandet av stödet är ensamföretagarens påvisade märkbart försvagade ekonomiska situation och omsättningsminskning på grund av coronaviruset efter den 31.12.2019.
  • Stödet beviljas enligt prövning. Stödet beviljas inte om företaget har varit i ekonomiskt trångmål innan coronakrisen eller om företaget har skatteskulder.
  • Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 1.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.
  • Man kan ansöka om stödet parallellt med det kommande utökade arbetslöshetsstödet för företagare. Om ensamföretagaren har ansökt om stöd från kommunen kommer det att beaktas senare vid ansökan om arbetslöshetsersättning.
  • Summan av stödet för ensamföretagare fastställs kommunvis enligt hur många ensamföretagare som finns i kommunen. Den finansiering som kommunen har till sitt förfogande är en beräknad andel av de 100 miljoner euro som staten beviljat för detta ändamål.
  • NOTERA: Det kan finnas fler personer som är i företagarställning i företaget som inte är i löntagarposition dvs. i anställningsförhållande. Dessa företag med fler heltidsföretagare omfattas av NTM-centralens tjänster.

På Concordias hemsida hittar du mera nyttig information från bl.a. Företagarna i Finland, Skatteförvaltningen och Finnvera.

Om ditt företag förutom dig själv sysselsätter 1-5 personer har du möjlighet att ansöka om stöd från NTM-centralen. Mera information hittar du på NTM-centralens sidor.

Om ditt företag förutom dig själv sysselsätter 6-250 personer har du möjlighet att ansöka om finansiering från Business Finland. Som undantag från regeln söker enskilda näringsidkare i denna storleksklass finansiering från NTM-centralen. Mera information hittar du på Business Finlands sidor.

Håll ett öga på Concordias hemsidor och sociala medie-kanaler där du alltid hittar den senaste informationen om deras tjänster.