Ajankohtaista Poikkeustilanteen vaikutus Pedersören kunnan toimintaan
17.3.2020

Poikkeustilanteen vaikutus Pedersören kunnan toimintaan

Pedersören kunta noudattaa hallituksen linjauksia koronavirusepidemian takia. Yksityiskohtaista tietoa löytyy valtioneuvoston verkkosivustolta.

Teksti on päivitetty 18.3.2020 klo. 14.20. Valtioneuvoston kanslia julkaisi tiistai-iltana listauksen "yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö".

Varhaiskasvatus ja esikoulu

Päiväkodit ja esikoulut pidetään toiminnassa. Tällä tavalla kunta varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Jos lapsi jää kotiin päivähoidosta, on tästä ilmoitettava Päikyssä, kun taas poissaolot esikoulusta ilmoitetaan Wilmassa. Mikäli Pedersöre jatkossa keskittää toiminnan nykyistä vähempiin päiväkoteihin, huoltajat saavat tiedon tästä Päikyssä ja Wilmassa.

Opetus

Lähiopetus kunnan peruskouluissa ja Pedersöre gymnasiuimissa keskeytetään ja oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18. maaliskuuta alkaen.

Pedersöressä järjestetään perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla

Pedersöre järjestää tarvittaessa lähiopetusta myös erityisen tuen päätöksen saaneille lapsille. Hallitus suosittelee kuitenkin, että huoltajat mahdollisuuksien mukaan järjestävät lapsen hoidon kotona.

Oppilaat, joilla ei ole kotona käytössä digitaalisia apuvälineitä, voivat lainata tarvittavat välineet koululta. Kunnalla on 700 ChromeBookia, jotka voidaan antaa koululaisille lainaksi.

Kunnalla on myös valmiutta antaa oppilaille teknistä tukea, jos etäyhteyksien kanssa tulee ongelmia.

Koulujen rehtorit tarkistavat tilanteen päivittäin olemalla yhteydessä videoneuvottelussa. Opettajat ovat laatineet yhteisen virtuaalisen opetuskansion, jossa he voivat jakaa materiaalia ja vinkkejä keskenään.

– Varauduimme tähän jo viime viikolla ja tilanne on hallinnassa, Sundqvist sanoo.

Koulukuljetusten tarve selvitetään tiistain aikana.

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinnon koepäivät järjestetään 13. maaliskuuta julkistetun tiivistetyn aikataulun mukaan, mikä merkitsee sitä, että viimeiset kokeet kirjoitetaan 23. maaliskuuta 2020.

Pedersöre MI

Kurssitoiminta, tapahtumat ja luennot jäävät tauolle, ainakin niin kauan kuin poikkeustilanne on päällä.

Kulttuuritoiminta

Pääkirjasto Pännäisissä ja kaikki kylissä sijaitsevat kirjastot ja lainausasemat suljetaan. Ax-kulttuuritalossa lehtilukusali ja Galleria Bruno suljetaan.

Liikuntapaikat

Sportis, mukaan lukien kuntosali, ja Lappforsin hiihtotupa ovat suljettuja.

Etätyö

Kunnan henkilöstö voi, siinä määrin kuin työtehtävät sen sallivat, sopia työnantajan kanssa etätyöstä.

Yhteydenpito kunnan työntekijöihin

Kunnantalon, Ax-kulttuuritalon, konevarikon ja kunnan konserniyhtiöiden toiminta jatkuu normaaliin tapaan, kunnes muuta ilmoitetaan. Ax-kulttuuritalon ulko-ovi on lukossa, koska Galleria Bruno ja lehtilukusali ovat suljettuja. Kehotamme kunnan asukkaita ja asiakkaita ottamaan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, kun heillä on asiaa kunnan henkilöstölle. 

Johtoryhmä 17.3.2020