Aktuellt Presidentvalet 2024 – information om hemmaröstning
12.1.2024
Presidentvalets logo.

Presidentvalet 2024 – information om hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället. Hemmaröstning sker någon dag under förhandsröstningsperioden, mellan kl. 9 och 20.

Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, ska inför det första valet senast tisdagen den 16 januari, före kl. 16.00 och inför det eventuella andra valet senast tisdagen den 30 januari, före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs, per telefon (06) 785 0111 eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi.