Ajankohtaista Presidentinvaali 2024 – tietoa kotiäänestyksestä
12.1.2024
Presidentinvaalin logo.

Presidentinvaali 2024 – tietoa kotiäänestyksestä

Lain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääsee äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys tapahtuu sovittuna ajankohtana ennakkoäänestyskauden aikana, klo 9 ja 20 välillä.

Kotiäänestys voidaan toimittaa vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä äänioikeutetun kotikunnaksi.

Sen, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, ja jolla lain nojalla on tähän oikeus, on ennen ensimmäistä vaalia viimeistään tiistaina 16. tammikuuta ennen klo 16.00 ja ennen toista vaalia viimeistään tiistaina 30. tammikuuta ennen klo 16.00 ilmoitettava tästä kirjallisesti Pedersören kunnan keskusvaalilautakunnalle, Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen, puhelimitse (06) 7850 111 tai sähköpostilla pedersore.kommun@pedersore.fi.