Aktuellt Planeringen av cykelväg i Lillby i startgroparna
25.8.2023
Flygbild över Lillby. Det syns hus och landsvägen.

Avsikten med vägplanen är att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare genom att förlänga den befintliga cykelvägen i båda ändarna.

Planeringen av cykelväg i Lillby i startgroparna

Nu startar planeringen av en gång- och cykelbana längs stamväg 741 i Lillby. Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten på avsnittet mellan Slipvägen och anslutningen till Jeppovägen.

Det handlar om att förlänga den befintliga cykelvägen i båda ändarna. Vägplanen omfattar en ny gång- och cykelbana från avtaget till Slipvägen till den befintliga gång- och cykelbanan, och en fortsättning från den befintliga gång- och cykelbanan till korsningen med väg 7390 (Jeppovägen). Sträckan är totalt ca 1,8 kilometer. I vägplanen planeras också nödvändiga mittrefuger vid övergångställen längs både den nya och den nuvarande gång- och cykelbanan. Dessutom ska vägbelysningen förnyas längs hela sträckan.

Landsväg 741 är en statlig väg, så NTM-centralen och Pedersöre kommun har slutit ett planeringsavtal för cykelvägen. I praktiken innebär avtalet att staten är beställare medan kommunen finansierar både vägplan och byggande. Ramboll kommer att göra upp vägplanen.

Enligt den preliminära tidtabellen ska vägplanen vara klar i slutet av 2023. Den läggs sedan till påseende under 2024. Bygghandlingarna ska vara klara i maj 2024.

– Efter det kan vi begära in offerter, förutsatta att vi får anslag för cykelvägen i budgeten för 2024, säger tekniska chefen Yvonne Liljedahl-Lund.

Kungörelsen för vägplanen finns på sidan Planering av statens trafikleder.

Mer information om planen ger:

  • Pedersöre kommun, Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 050–5545725, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi
  • Ramboll Finland Oy, Tero Hakkola, puh. 040–5558497, tero.hakkola@ramboll.fi