Aktuellt Pedersöre utvecklar vandringsleder med statsstöd
19.3.2021
Bergö vandringsled. Två personer går på en stig i en grönskande skogsmiljö.

Bergö vandringsled är en av två leder som rustas upp inom ramen för det nya projektet.

Pedersöre utvecklar vandringsleder med statsstöd

Pedersöre vidareutvecklar vandringslederna i Bergö och Sandsund. NTM-centralen stöder projektet med drygt 32 500 euro ur regeringens stödpaket som är öronmärkt för att renovera, utveckla och förbättra rekreationsområden i kommunerna.

I coronapandemins kölvatten har mängden vandrare och terrängcyklister ute på vandringslederna i Pedersöre ökat i det närmaste explosionsartat. Det är glädjande, men samtidigt har slitaget på stigarna ökat. Behovet att markförbättrande åtgärder är påtagligt.

Pedersöre har sökt och beviljats statsunderstöd för att restaurera två centrumnära vandringsleder under 2021. Det gäller den 6 kilometer långa vandringsleden vid Bergö, och Sandsund vandringsled som är 13 kilometer. Båda ligger centralt och fungerar som närrekreationsområde med låg tröskel för invånarna. Projektet omfattar att stärka vandringsledernas hållbarhet, förbättra informationen och skyltningen samt anlägga nya rastplatser och färdigställa MTB-banan vid Bergö. Ett moment är förbättrad sopsortering – i form av pedagogiska skyltar som uppmanar folk att ta med sig skräpet hem. Nya sopsorteringskärl ska placeras i anslutning till vandringslederna.

Det är Kulturhuset Ax som administrerar och planerar projektet medan kommunens tekniska avdelning står för största delen av det praktiska arbetet. Sandsund områdesförening kommer att delta med talkotimmar i Sandsund. Föreningen ska bygga ett nytt vindskydd vid Lodeträsket i stället för det förra som brann ner för några år sedan. Leden kommer att få två nya officiella startplatser, vid Piehis skidstuga och Sandsund västra, där leden korsar Lodevägen. Varje startplats ska utrustas med nya informationstavlor. Samtidigt ska skyltningen längs hela leden förbättras. Leden kommer också att dras om för att förkorta sträckningen på en grusväg.

Bergö vandringsled saknar i nuläget rastplats ute i terrängen. Nu utrustas leden med en rastplats med vindskydd och eldstad vid Morsholmen. Rastplatsen kan också tjäna paddlare, föreningar och naturföretagare som har nytta av en välutrustad rastplats med möjlighet till övernattning.

– Men rastplatsen är i första hand viktig för att göra leden familjevänligare. Leden får en officiell kortare rutt – för att också yngre barn ska orka gå runt. Skyltningen längs leden ska också förnyas med barn i åtanke, säger Pedersöres kulturchef Ulrika Stenmark.

Ett gäng eldsjälar har redan på talko börjat anlägga en MTB-bana vid Bergö, och tanken är att banan ska färdigställas inom detta projekt. Kommunen kommer också att ha hjälp av föreningen IF PP med praktiskt arbete. Naturföretagaren Mattias Kanckos från Essnature deltar i planeringen.

Bidragssumman från NTM-centralen är 32 516,50 euro. Pedersöres andel är lika stor.