Aktuellt Pedersöre utökar rätten till skolskjuts på försök
9.9.2021
Motsolsbild. Två unga personer står och håller i en stolpe på en busshållsplats.

Försöket med gratis skolskjuts ska utvärderas i mars 2022.

Pedersöre utökar rätten till skolskjuts på försök

Pedersöre ger elever som bor på två adresser i kommunen möjlighet till gratis skolskjuts från båda sina hemadresser. Det handlar om ett pilotförsök vars konsekvenser utvärderas senast i mars 2022.

Försöket är en följd av att Pedersöre har börjat följa upp hur skolskjutsarna används på ett nytt sätt i höst. De elever som har rätt till skolskjuts har fått ett färdbevis, som de visar åt busschauffören när de stiger på bussen. Färdbeviset gäller från den adress som eleven är mantalsskriven på. Det innebär att elever som bor på två adresser – till exempel på grund av att vårdnadshavarna är skilda – inte kan få gratis skjuts från mer än en adress.

Det nya systemet har lett till reaktioner. Det är cirka 50 Sursikelever som i praktiken bor på två adresser i kommunen. Juridiskt är situationen klar – kommunen har inte skyldighet att att ordna skolskjuts från två adresser. Det tidigare systemet, då bussbolagen fakturerade kommunen på basis av antalet passagerare i bussen, har inte gett kommunen samma typ av kontroll i hur stor utsträckning elever använt skolskjutsen till flera adresser.

Den nya situationen är ändå oväntad och kommunen har förståelse för att reglerna orsakar bekymmer i vissa familjer. Nämnden för utbildning och fostran har därför bestämt att kommunen under en försöksperiod på ett läsår, 2021–2022, ger elever som bor på två adresser möjlighet att få avgiftsfri skolskjuts från båda ställena. Det förutsätter att den andra hemadressen ligger längs en befintlig rutt, och att det finns plats i bussen. Kommunen planerar inte in nya rutter och det får inte uppstå nya kostnader för att få arrangemanget att gå ihop.

Samtidigt bestämde nämnden för utbildning och fostran att elever som deltar i organiserad hobby- eller fritidsverksamhet direkt efter skoldagen får rätt att använda befintlig kollektivtrafik. Rätten gäller resan från skolan till träningen, men inte mellan träningsplatsen och hemmet.

De nya rutinerna utvärderas i nämnden i senast mars 2022.