Aktuellt Pedersöre trycker på om bommar i Storsandsund
9.2.2021

Pedersöre trycker på om bommar i Storsandsund

Kommunstyrelsen står fast vid att Pedersöre är redo att delta i kostnaden för bommar i plankorsningen i Storsandsund med max 50 000 euro – men betonar att finansieringsansvaret ligger på Trafikledsverket.

Trafiksäkerheten aktualiserades efter en ny olycka i plankorsningen längs Storsandsundvägen den 23 januari. En person skadades då en paketbil krockade med tåget i korsningen.

Efter olyckan har invånare i Storsandsundområdet lämnat in nya skrivelser till både kommunstyrelsen och Trafikledsverket. Invånarna anser att den enda möjligheten att göra korsningen trygg är att förse den med bommar och/eller varningsljus. Invånarna anser att Trafikledsverkets åtgärdsplan – att flytta korsningsområdet närmare Jakobstad och ändra korsningsvinkeln – inte är tillräckliga.

Kommunstyrelsen antecknade skrivelserna till kännedom och beslöt att upprepa tidigare beslut till Trafikledsverket: Pedersöre är redo att delta i kostnaderna för automatiska bommar i plankorsningen med högst 50 000 euro. Men finansierinsansvaret ligger på Trafikledsverket, anser kommunstyrelsen. Kostnaden för automatiska bommar uppskattas till 250 000 euro. 

– Bommar är det enda sättet att garantera säkerheten. Trafikledsverket försöker lägga ansvaret för en trygg skolväg på oss, men det är ett märkligt resonemang – det är ju Trafikledsverkets ansvar att se till att korsningen är trygg, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Han tycker det är bra att invånarna engagerar sig och har uppmuntrat dem att ha direktkontakt med Trafikledsverket.

– Det är viktigt att kommunen och invånarna jobbar tillsammans i den här frågan. Vi vill rikta fokus på den som har ansvaret, alltså Trafikledsverket, säger Svenfors.