Skolor och Pedersöre gymnasium

Utgångspunkten är att verksamheten i skolorna fortsätter som närundervisning trots elavbrott.

I Pedersöres skolor och gymnasium ordnar vi undervisning och ser till att alla är trygga också om det blir elavbrott. Inom den grundläggande utbildningen ordnar vi närundervisning och i gymnasiet kan vi ordna undervisningen antingen som närundervisning eller på distans. Personalen är beredd på att det kan förekomma elavbrott och kontaktar vid behov vårdnadshavarna. 

Skolskjutsar ordnas som normalt under elavbrott. Om ett elavbrott leder till att det inte går att tillreda varm skolmat får barnen och de unga kall reservmat. Vi har beaktat allergier och specialdieter. 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i åk 1–2 samt för skolelever med specialbehov ordnas som normalt under elavbrott. 

Vi diskuterar de eventuella elavbrotten med barnen och de unga på en åldersenlig nivå i skolor och gymnasiet, men det är bra att tala om ämnet också hemma.

Vi utgår i planeringen av verksamheten vid eventuella elavbrott från Utbildningsstyrelsens direktiv som ni kan läsa här: Beredskap för elbrist inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Rektorn i respektive skola ger vid behov mera information.