Aktuellt Pedersöre bäddar för Fresh Servants satsning 
16.2.2021

Pedersöre bäddar för Fresh Servants satsning 

Pedersöre tecknar aktier för 490 000 euro i Fastighets Ab Fresh Pedersöre. Det här bäddar för en utbyggnad av fastigheten som företaget Fresh Servant hyr i Edsevö. 

Kommunfullmäktige beviljade 490 000 euro i tilläggsanslag för aktieköp på måndagens möte.

Pedersöre äger 49 procent av Fastighets Ab Fresh tillsammans med Fresh Servant (49 procent) och Bygg Tech Mäenpääs konkursbo (2 procent). Bolaget har byggt verksamhetsutrymmen som företaget Fresh Servant hyr intill Kållbyvägen i Edsevö.

FAB planerar nu en utbyggnad på cirka 6 500 kvadratmeter som kommer att kosta fastighetsbolaget 7–8,5 miljoner euro. Största delen finansieras med lån som Fresh Servant tecknar borgen för, men dessutom behövs en egen finansieringsandel. Tanken är att aktiekapitalet höjs med en miljon euro. För Pedersöres del innebär det här att aktiekapitalet höjs med 490 000 euro. Samtidigt löser fastighetsbolaget in tomtområdet för cirka 155 000 euro. Överenskommelsen innebär att Fresh Servant förbinder sig att hyra den utbyggda delen så att hyran täcker fastighetsbolagets lånekostnader, försäkringspremier och fastighetsskatt. Övriga driftskostnaderna betalas av hyresgästen.

Den aktuella satsningen kommer att innebära att Fresh Servants antal anställda ökar från nuvarande 500 till 700 anställda och omsättningen stiger till över 100 miljoner euro.

Pedersöre Värme får kommunborgen

Kommunfullmäktige beviljade också Pedersöre Värme kommunborgen för ett lån på 3,6 miljoner euro. Bolaget ska bygga en ny värmecentral i Bennäs.

Nybyggnaden föranleds dels av att en befintligt värmecentral tas ur bruk, dels av att efterfrågan på fjärrvärme ökar. Den nya värmecentralen förväntas ha en toppeffekt på 4,2 MW med biobränslen. Kostnaden uppskattas till 3,6 miljoner euro. Pedersöre värme finansierar investeringen med ett lån på 3,6 miljoner euro, vilket kommunen alltså ger kommunborgen för. Långivare är Kommunfinans, lånetiden är 25 år och räntan under de första tio åren är 0,47 procent. Bolaget ska betala en borgensavgift om 0,12 % av återstående kapital. Som säkerhet för borgensförbindelsen pantsätter Pedersöre Värme inteckningar i värmcentralen till motsvarande belopp. 

70 procent av den värme som Pedersöre värme producerar används till att värma upp fastigheter som kommunen, eller bolag inom kommunkoncernen, äger.