Aktuellt Påvallbron saneras – stängs 25 maj
18.5.2020
Bro över Esse å, till höger trafikmärke för viktbegränsning.

I samband med fjolårets brobesiktning fick Påvallbron en viktbegränsning på 30 ton. Nu förstärks den med rejälare och fler stålbalkar. Brons nya bärförmåga avgörs efter renoveringen.

Påvallbron saneras – stängs 25 maj

Påvallbron i Ytteresse stängs för renovering måndagen den 25 maj. Under tiden hänvisas trafiken till Mattfolksbron. Saneringen ska vara klar inom juli månad.

Påvallbron över Esse å är viktbegränsad till 30 ton sedan i somras, då den årliga besiktningen visade att bron är i dåligt skick. Det syns med blotta ögat – ytorna är slitna och sidoräckena lutar.

Renoveringen har förberetts under våren och på måndag den 25 maj startar det praktiska arbetet på plats. Fyra brolock, sidoräcken och alla balkar ska förnyas. Dessutom kommer bron att breddas cirka 20 centimeter. Efter renoveringen är den 4,20 meter bred.

Det är företaget Ab Klemets M & T som gör jobbet. Bröderna Mikael och Tomas Klemets anlitar i sin tur Bengt Häggman som ansvarig arbetsledare.

När bron stängs den 25 maj börjar de med att säkra kablar och andra ledningar som är fästa i bron. Sedan lyfter de bort det första brolocket och balkarna från Påvallsfolksidan. De flyttar sig ett brolock i taget mot landsvägen.

Varje brolock har i nuläget två bärande balkar.

– Vi ersätter dem med fem balkar som är rejälare. På det sättet får bron bättre bärighet, säger kommunens vägmästare Stefan Hellund.

Det innebär att brokistorna måste höjas för att de ska ligga i samma nivå som resten av bron efter saneringen.

– Vi gjuter betong på de gamla kistorna, säger Hellund.

Landfästet i båda ändarna ska också repareras och få ny beläggning.

Ab Klemets M & T har sitt säte i Ytteresse och använder också material från närområdet till brobygget.

– Bron kommer att vara lokalproducerad, säger Bengt Häggman.

Så länge bron är stängd hänvisas trafiken över Esse å till den närliggande Mattfolksbron. Den bron ska också saneras, och det är en delorsak till att Påvallbron åtgärdas nu.

– När Mattfolksbron stängs för reparation kommer all trafik att gå över Påvallbron. Därför måste Påvallbron åtgärdas först för att klara belastningen, förklarar Hellund.

Brostängningen påverkar också skolvägen för elever i Ytteresse skola och Sursikelever som åker buss till skolan. De ska använda Mattfolksbron under skolårets sista vecka.

Den tunga trafiken måste ta en längre omväg, antingen via Östfolk eller Fors-Gersbron, eftersom Mattfolksbron är viktbegränsad till 12 ton.

Saneringen är ett samarbete mellan Pedersöre kommun och Öst-Påvall enskilda väglag. Saneringen kostar cirka 150 000 euro. Ett statsbidrag täcker 75 procent av kostnaden. Resten fördelas mellan kommunen (70 procent) och väglaget (30 procent).