Aktuellt Östensö daghem kan öppna i förtid – i modul
12.10.2021
Östensö skolgård fotograferad med drönare. Skolfastigheten ligger till vänster, bredvid finns en stor grusplan. Också den lilla byggnaden som kallas Bryggan syns. Bredvid skoltomten går en väg.

Modulhuset ska enligt planerna placeras på grusplanen som på bilden är omgiven av träd i mitten av bilden. Till vänster finns Östensö skola som om några år ska omdisponeras för dagvårdens behov.

Östensö daghem kan öppna i förtid – i modul

Pedersöre kan förverkliga planerna på ett daghem i Östensö i förtid genom en tillfällig lösningOm fullmäktige ger grönt ljus öppnar en syskongrupp med 12–16 platser i ett modulhus på Östensö skoltomt redan vid nyår. Avdelningen ska betjäna familjer från hela kommunen.

Den nya enheten är en snabb och praktisk lösning i ett läge då det råder brist på dagvårdsplatser i de flesta av kommunens områden. Daghemmen i Esse, Purmo och Kållby är fulla, och nya ansökningar om dagvårdsplats droppar kontinuerligt in.

Det har forcerat kommunens tjänstemän att tänka kreativt. Enligt kommunens planer ska Östensö skola göras om till daghem när den nya skolan i Bennäs är byggd och Östensöeleverna flyttar dit. Men eftersom det redan i nuläget behövs fler dagvårdsplatser, är det ändamålsenligt att skapa strukturer för daghemmet redan nu. Verksamheten kunde inledas i ett modulhus i väntan på att skolan blir tillgänglig.

Tidtabellen är stram. Den nya avdelningen ska vara startklar den 3 januari 2022. Den kommer att ha 12–16 platser för barn i åldern 1–4 år. Modulen på 200 kvadratmeter placeras på grusplanen vid Östensö skola. 

Kommunstyrelsen godkände planeringen i måndags. Fullmäktige tar ännu ställning till den nödvändiga tilläggsfinansieringen på kbnappt 130 000 euro på sitt möte den 18 oktober.

Östensöavdelningen ska ta emot barn från hela kommunen.

– Alla kan söka plats där, och det är möjligt att byta till hembyns daghem senare när barnet blir äldre, säger Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogiken.

Trots att det är en tillfällig lösning kommer modulen att vara ett fullvärdigt daghem.

– Modulen ska ha golvvärme och inredas med nya möbler och sängskåp, precis som i ett ordinarie daghem, säger Herrmans.

Verksamheten leds av en lärare i småbarnspedagogik och barnskötare. Rekryteringen pågår.

Det finns redan en daghemsavdelning på skoltomten, i den så kallade Brygganfastigheten. Den lyder under daghemmet Dressinen. Också den nya gruppen i modulhuset ska administrativt lyda under Dressinen.

Enligt långtidsplanen öppnar Östensö daghem med tre avdelningar i skolfastigheten den 1.1.2024.

– Men två avdelningar skulle då alltså redan vara öppnade från och med årsskiftet, säger Herrmans.