Karta över Purmo vindkraftspark

En karta över det område där Purmo vindkraftspark planeras.