Purmon tuulivoimapuiston kartta

Karta, jossa on Purmon tuulivoimapuiston hankealueen rajat. Tieverkosto, järvet ja joet näkyvät myös.