Aktuellt Nationella beredskapsdagen firas 7.2
6.2.2024
Logo för Beredskapsdagen 7.2. 2024. Tilläggstext: Beredskap är samspel.

Nationella beredskapsdagen firas 7.2

Den 7 februari uppmärksammar vi den nationella beredskapsdagen. Syftet är att påminna om beredskapens betydelse, och uppmuntra alla att se över och säkerställa sin egen beredskap i hemmet.

Beredskapsdagen firas den 7.2, eftersom myndigheter och organisationer rekommenderar att alla privathushåll borde klara sig på egen hand i minst 72 timmar. Temat för årets beredskapsdag är ”Beredskap är samspel”.

Pedersöre kommun vidtar beredskapsåtgärder så att de kommunala uppgifterna också fungerar i störningssituationer. Det är kommuner enligt lag skyldiga att göra. Medan störningen pågår kan det förekomma avbrott i tjänsterna, men målet är att servicen normaliseras så fort som möjligt.

Klarar du dig själv i 72 timmar vid en eventuell krissituation? När det inte kommer vatten ur kranen eller matbutiken är stängd på grund av ett längre elavbrott, är det bra att ha säkerställt sin egen beredskap i tid. Privathushållen borde ha mat, vatten och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det är också viktigt att känna till var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

På vår webbsida Beredskap och säkerhet hittar du information om hur du som privatperson kan säkerställa din egen beredskap.