Aktuellt Mottagning av kvotflyktingar i coronatider
21.10.2020

Mottagning av kvotflyktingar i coronatider

Jakobstadsregionen tar emot kvotflyktingar som vanligt i coronatider, i enlighet med de direktiv som mottagits. Integrationsenheten har tillsammans med myndigheter och sjukvården grundligt planerat kvotflyktingarnas ankomst till regionen.

Ankomsten är planerad med närsamhällets, personalens och kvotflyktingens hälsa och trygghet i åtanke.

Kvotflyktingarna som kommer är i frivillig hemkarantän i 10 dagar och inte i isolering. Det gäller samma
riktlinjer som för andra personer som kommer till Finland från utlandet. Det betyder att familjerna kan till exempel vara ute på promenad med ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd. De kan inte gå till butik, bank eller andra offentliga platser; precis i enlighet med de nationella
riktlinjerna.

Före ankomsten till Finland genomgår alla en hälsokontroll. Om någon får symptom före avfärd gör man flera kontroller och vid behov bokas biljetten om. Familjerna får skyddsutrustning innan de åker iväg.

Dessutom får de information om coronaläget i Finland, de nationella riktlinjerna, skyddsutrustningen och hur man använder den samt om hemmakarantän. De får samma information av handledare vid ankomsten.

Integrationsenheten har reducerat antalet personal på plats. Personalen använder fullständig skyddsutrustning och har fått instruktioner av sjukvården kring man hanterar och använder skyddsutrustningen.

Integrationsenheten träffar kvotflyktingarna på ankomstkvällen och ger dem nödvändig information. Närkontakten terupptas när karantänen är slut. Under tiden sker handledningen via telefon- och videosamtal. Familjerna kan ringa kontaktpersoner i icke-akuta ärenden under helgerna.

Familjerna får tydliga instruktioner om hur de kan kontakta sjukvården och räddningsverket i akuta situationer.

Sjukvården har godkänt planen för kvotflyktingarnas ankomst och den är uppgjord i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som för tillfället gäller i Finland.

Denna information är en sammanfattning av planen för ankomsten. Om ni har frågor eller oro, vänligen kontakta Integrationsenheten i Jakobstad.

Med vänlig hälsning,
Integrationsenheten i Jakobstadregionen

Kontaktuppgifter: integration@jakobstad.fi, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, telefon 044–7851 525.