Ajankohtaista Kiintiöpakolaisten vastaanotto Pietarsaaren seudulla korona-aikana
21.10.2020

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Pietarsaaren seudulla korona-aikana

Pietarsaaren seutu vastaanottaa kiintiöpakolaisia tavanomaisen määrän ja sovitusti myös korona-aikana. Pakolaisten saapuminen on suunniteltu huolellisesti kotouttamisyksikön, viranomaisten ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Saapuminen on suunniteltu paikallisen yhteisön, henkilökunnan ja kiintiöpakolaisten terveys ja turvallisuus etusijalla.

Saapuvat kiintiöpakolaiset ovat vapaaehtoisessa kotikaranteenissa 10 päivää mutta eivät eristettyinä. Tämä tarkoittaa, että perheet voivat esimerkiksi käydä ulkoilemassa kasvomaskit päällä ja että he pitävät turvaväliä muihin. He eivät saa mennä kauppoihin, pankkiin tai muihin julkisiin tiloihin eli tässä toimitaan täysin kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Kaikki Suomeen tulevat käyvät terveystarkastuksessa ennen saapumistaan. Mikäli ennen lähtöä esiintyy oireita, kontrolloidaan terveydentila useaan kertaan ja tarvittaessa lähtöä siirretään.

Perheet saavat suojavarusteet ennen lähtöään. Sen lisäksi heitä informoidaan Suomen koronatilanteesta, kansallisista ohjeista, suojavarustuksesta ja sen käytöstä sekä kotikaranteenista. Ohjaajat kertaavat perheille ohjeet saapumisen yhteydessä.

Kotouttamisyksikkö on vähentänyt vastaanottamassa olevan henkilökunnan määrää, henkilökunta käyttää suojautumisessa täyttä suojavarustusta ja on saanut terveydenhuollolta koulutuksen suojavarustuksen käsittelyyn ja käyttöön. Kotouttamisyksikkö tapaa kiintiöpakolaiset heidän saapuessaan ja antaa tarpeellisen alkuinformaation, vasta kotikaranteenin jälkeen jatketaan tavanomaisia tapaamisia. Karanteenin aikana ohjaus hoidetaan puhelimitse ja videoyhteyksin. Perheillä on yhteyshenkilöt, joille he voivat soittaa viikonloppuisin kiireettömissä asioissa. Kiireellisiä sairaanhoidon ja pelastustoimen tilanteita varten perheet saavat selkeät ohjeet, miten toimia.

Saapumistilanteen suunnitelma on terveydenhuollon hyväksymä ja linjassa niiden ohjeiden ja suositusten kanssa, joita on annettu valtakunnallisesti. Tämä informaatio on yhteenveto saapumisen suunnitelmasta. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö vastaa mielellään mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin,

Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö, integration@pietarsaari.fi, Strengberginkati 1, 68600 Pietarsaari,  puh. 044–7851 525.