Aktuellt Kyrkoby skola kräver tilläggsutredningar
27.6.2019

Kyrkoby skola kräver tilläggsutredningar

Kombinerad bild av Kyrkoby, Bennäs och Östensö skolor
Möjligheten att slå ihop Kyrkoby skola, Östensö skola och Bennäs skola ska utredas.

Kostnaderna för att bygga till och renovera Kyrkoby skola enligt nuvarande planering blir dyrare än väntat. Därför utreds renoveringens omfång ytterligare.

Byggprojektet har en budget på 4,5 miljoner euro. Enligt aktuella beräkningar stiger kostnaden till över sju miljoner.

Därför har kommunstyrelsen bestämt att renoveringens omfattning ska granskas. Det leder till ett par månaders time-out i projektet.

– Vi tar reda på vad som krävs för att arbetet blir ordentligt gjort, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Parallellt pågår planeringen för en ny skola i Östensö- och Bennäsområdet. Även det projektet beräknas kosta cirka sju miljoner. De två skolprojekten skulle alltså tillsammans ha en prislapp på 14 miljoner euro.

– Det är för mycket, säger Svenfors.

Kommunstyrelsen beslöt i onsdags att tekniska avdelningen utreder om det är möjligt att slå ihop projekten och bilda en ny skola för Kyrkoby, Bennäs och Östensö.

– Vi har inte diskuterat placering. Det gäller att utreda om det är pedagogiskt vettigt och vad en sådan skola skulle innebära i omfång och utrymmen. Är det ens genomförbart? säger Svenfors.

Med dagens elevantal skulle en gemensam skola ha cirka 360–400 elever, inklusive förskola.

Tilläggsuppgifter: kommundirektören Stefan Svenfors 050-512 0420, stefan.svenfors@pedersore.fi