Aktuellt Kommitté ger två alternativ för Edsevöskolorna
13.6.2024
Edsevö skolskolgård. I förgrunden en spindelgunga, skolbyggnaden i bakgrunden. Dramatiska moln ovanför skolan.

En ny rapport presenterar två möjliga framtidsalternativ för Edsevö skola och Edsevön koulu.

Kommitté ger två alternativ för Edsevöskolorna

Kommittén som har utrett framtidsutsikterna för Edsevö skola och Edsevön koulu presenterar inte bara ett förslag, utan två. Det ena alternativet innebär att skolorna stängs och eleverna flyttar till andra skolor. Alternativ 2 ger skolorna en nådatid på minst sex år.

Kommitténs uppdrag har varit att utreda verksamhetsförutsättningarna för de två Edsevöskolorna som båda tampas med att elevmängden minskar. Kommittén har sammanställt sina utredningar i en rapport som presenteras för kommunstyrelsen på måndag, den 17 juni.

Rapporten utmynnar i två förslag som i korthet innebär följande:

Alternativ 1: Kommunen initierar Projekt Edsevö i samarbete med Edsevö City.

Syftet är att utveckla Edsevöområdet och locka nya invånare till byn. Det kunde innebära följande åtgärder:

  • en aktiv marknadsföring av byn
  • att kommunen köper mark för nya bostadsområden
  • att kommunen, men även privata aktörer, investerar i bostäder.

Enligt det här alternativet skulle skolorna få fortsätta minst sex år. Det skulle ge skolorna arbetsro, samtidigt som byn och kommunen har möjlighet försöka vända befolkningssiffrorna uppåt.

Kommittén föreslår en frivillig ändring i de elevupptagningsområden som angränsar till Kållby skola och Axåkers skola. De nuvarande elevupptagningsområdena skulle inte justeras formellt, men i praktiken kunde familjer få välja skola, inom vissa områden som angränsar till Edsevö.

Kommittén påpekar att alternativet Projekt Edsevö förutsätter att kommunen gör upp klara spelregler: När och hur ska utvecklingen utvärderas? Vem ska göra utvärderingen och vilka parametrar ska följas upp?

Kommittén påpekar att kommunen på förhand måste ha en klar målsättning för hur många elever som skolorna ska ha för att få fortsätta när projekttiden är slut. Det måste också finnas en plan för vad som händer med eleverna om projektet inte ger önskat resultat.

Alternativ 2: Edsevö skola och Edsevön koulu stängs.

Det här alternativet innebär att Edsevö skolas elever överförs till Kållby skola och skolornas elevupptagningsområden slås ihop. Kållby skola har från och med i höst mera utrymme i form av tillfälliga moduler, där förskolan och en femårsgrupp placeras. Femårsgruppen är tillfällig, vilket innebär att Edsevö skolas elever kunde flytta till Kållby skola tidigast hösten 2025. Kållby skola ska renoveras inom några år och planeringen av den borde också omfatta utrymmen för förskola och de svenskspråkiga eleverna från Edsevö.

Även i detta alternativ föreslår kommittén en flexibel tolkning av elevupptagningsområdena för Kållby, Lepplax och Axåkers skola. Det skulle ge familjer i Edsevö möjlighet att välja skola på områden som angränsar till Axåkers skola och Lepplax skola.

Om Edsevön koulu stängs är förslaget att den finskspråkiga skolan flyttar till Sandsund skola. Det innebär att planeringen av Sandsund skolas andra byggskede borde omfatta också utrymmen för kommunens finskspråkiga elever. Sandsund skola, skede 2, finns i nuläget i kommunens byggnadsprogram för åren 2026–2027.

Enligt denna modell skulle den finskspråkiga dagvården koncentreras till Sandsund och Hoppetossans daghem.

Kommittén identifierar fördelar och farhågor för båda alternativen. Gruppen konstaterar att oberoende av hur kommunen agerar, bör beslutsfattarna beakta både pedagogik och ekonomi, men också markanvändning och samhället i stort. Kommittén anser att Pedersöre ska värna om att upprätthålla en finskspråkig skola och beakta att beslut om Edsevöskolorna påverkar hela den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre.

Kommittén föreslår att kommunen i samband med höstens budgetbehandling fastställer en ny elevgräns för skolindragningar i kommunen. Gränsen ska gälla alla skolor och också fungera som ett riktmärke för Edsevöskolornas verksamhetsförutsättningar.

Rapporten diskuteras på måndagens kommunstyrelsemöte. Kommundirektörens förslag är att styrelsen tar del av rapporten och att ärendet återupptas i samband med att budgetprocessen för nästa år inleds.

Rapporten: Edsevöskolornas framtid. Två alternativ? PDF, 261 KB

Mer information ger utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, rolf.sundqvist@pedersore.fi, 050-514 7230.