Ajankohtaista Komitea esittelee kaksi vaihtoehtoa Edsevön koulujen tulevaisuudesta
13.6.2024
Edsevön koulupiha. Etualalla hämähäkkikeinu, taustalla koulurakennus. Dramaattiset pilvet koulun yllä.

Maanantaina kunnanhallitukselle esitellään uusi selvitys Edsevö skolan ja Edsevön koulun ratkaisuehdotuksista.

Komitea esittelee kaksi vaihtoehtoa Edsevön koulujen tulevaisuudesta

Edsevö skolan ja Edsevön koulun tulevaisuutta selvittävä komitea ei esitä vain yhtä ehdotusta, vaan kaksi. Yhden vaihtoehdon mukaan molemmat koulut suljetaan ja oppilaat siirrettään muihin kouluihin. Toisessa vaihtoehdossa kouluille annetaan vähintään kuusi vuotta lisäaikaa.

Komitean tehtävänä oli selvittää Edsevön kahden koulun toimintaedellytyksiä, sillä molemmat koulut kamppailevat oppilasmäärän vähenemisen kanssa. Komitea on koonnut selvityksensä raporttiin, joka esitellään kunnanhallitukselle maanantaina 17. kesäkuuta.

Loppuraportti sisältää kaksi ehdotusta, jotka lyhyesti tarkoittavat:

Vaihtoehto 1: Kunta käynnistää Edsevö-hankkeen yhteistyössä Edsevö cityn kanssa.

Tavoitteena on kehittää Edsevön aluetta ja houkutella uusia asukkaita kylään. Tähän voisivat sisältyä seuraavat toimenpiteet:

  • kylän aktiivinen markkinointi
  • kunta ostaa maata uusia asuinalueita varten
  • kunnan, mutta myös yksityisten toimijoiden investoinnit asuntoihin.

Ehdotuksen mukaan koulut saisivat jatkaa toimintaansa vähintään kuusi vuotta. Tämä antaisi kouluille työrauhan ja antaisi samalla kylälle ja kunnalle mahdollisuuden yrittää kääntää väestönkehitystä nousuun.

Komitea ehdottaa vapaaehtoista muutosta Kållby skolan ja Axåkers skolan viereisiin oppilaaksiotto-alueisiin. Nykyisiä oppilaaksiotto-alueita ei muodollisesti muutettaisi, mutta käytännössä perheet voisivat valita koulun tietyillä Edsevön lähialueilla.

Komitea huomauttaa, että Edsevön kehityshanke edellyttää kuntaa laatimaan selkeät pelisäännöt: Milloin ja miten kehitystä tulee arvioida? Kuka tekee arvioinnin ja mitä muuttujia siinä seurataan?

Komitea toteaa, että kunnalla on oltava etukäteen selkeä tavoite siitä, kuinka monta oppilasta kouluissa on oltava, jotta ne voivat jatkaa hankkeen päättyessä. Komitean mukaan on myös laadittava suunnitelma siitä, mitä oppilaille tapahtuu, jos hanke ei tuota toivottuja tuloksia.

Vaihtoehto 2: Edsevö skolan ja Edsevön koulun sulkeminen

Tässä vaihtoehdossa Edsevö skolan oppilaat siirrettäisiin Kållby skolaan ja koulujen oppilaaksiotto-alueet yhdistettäisiin. Kållby skolaan tulee syksystä alkaen lisää tilaa väliaikaisten moduulien muodossa, joihin sijoitetaan esikoulu ja varhaiskasvatuksen viisivuotisryhmä. Viisivuotisryhmä on väliaikainen, joten Edsevö skolan oppilaat voisivat siirtyä Kållby skolaan aikaisintaan syksyllä 2025. Kållby skolan on tarkoitus remontoida muutaman vuoden sisällä, ja sen suunnitteluun kunnan tulisi sisällyttää tilaa sekä esikoululle että Edsevön ruotsinkielisille oppilaille.

Myös tässä vaihtoehdossa komitea ehdottaa joustavaa tulkintaa Kolpin, Lepplaksin ja Axåkers koulujen oppilaaksiotto-alueista. Tämä antaisi Edsevön perheille mahdollisuuden valita koulu Axåkers skolan ja Lepplax skolan lähialueilta.

Tämän ehdotuksen mukaan Edsevön suomenkielinen koulu siirtyisi Sandsund skolaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Sandsund skolan toisen rakennusvaiheen suunnittelussa olisi otettava huomioon tilat kunnan suomenkielisille oppilaille. Sandsund skolan 2. vaihe sisältyy tällä hetkellä kunnan rakennusohjelmaan vuosille 2026–2027.

Jos Edsevön koulu lakkautetaan, suomenkielinen päivähoito keskitettäisiin Sandsundiin ja Hoppetossanin päiväkotiin.

Komitea toteaa, että molemmissa vaihtoehdoissa on sekä etuja että huolenaiheita. Ryhmä toteaa, että riippumatta siitä, miten kunta toimii, päätöksentekijöiden on otettava huomioon pedagogiikka ja talous, mutta myös maankäyttö ja yhteisö kokonaisuudessaan. Komitean mielestä Pedersören tulisi pyrkiä suomenkielisen koulun säilyttämiseen ja ottaa huomioon, että Edsevön koulua koskevat päätökset vaikuttavat koko Pedersören suomenkieliseen väestöön.

Komitea ehdottaa, että kunta asettaa syksyn talousarvioprosessin yhteydessä uuden oppilasrajan koulujen lakkauttamiselle. Raja koskisi kaikkia kouluja ja toimisi myös vertailukohtana Edsevön koulujen toimintaedellytyksille.

Raporttia käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 17. kesäkuuta. Kunnanjohtajan ehdotus on, että kunnanhallitus merkitsee komitean selvityksen tiedoksi ja asia otetaan uudelleen käsittelyyn ensi vuoden talousarvioprosessin alkaessa syksyllä.

Loppurapporti (ruotsiksi): Edsevön koulujen tulevaisuus. Kaksi vaihtoehtoa? PDF, 226 KB

Lisätietoja antaa opetusjohtaja Rolf Sundqvist, rolf.sundqvist@pedersore.fi, 050-514 7230.