Aktuellt Kokuppmaningen i Esse fortsätter över helgen
20.10.2023
En tank som det står vatten på.

Kokuppmaningen i Esse fortsätter över helgen

Miljöhälsan Kallan tar nya prov ur Esse Vattens ledningsnät på måndag 23.10.2023 och kokuppmaningen är fortsättningsvis i kraft för vattenbolagets kunder, förutom i de byar som det tidigare informerats om att de inte berörs, dvs Vitsjö, Kiisk, Lamabacka, Hjulfors och Kattilakoski.

Miljöhälsan Kallan tog fem (5) st hushållsvattenprover från olika provtagningspunkter 18.10.2023. Inga enterokocker förekom i proven.

Då råvattenbrunnen kollapsade, stängdes den av från ledningsnätet, vilket gjorde att trycket i ledningsnätet sjönk. Tryckändringar i nätverket kan påverka vattenkvalitén. Med tanke på händelsens karaktär och de risker som finns kopplat till händelserna anser Miljöhälsan Kallan att hushållsvattnets kvalité behöver säkerställas med ytterligare en provtagning av hushållsvattnet, innan kokuppmaningen kan hävas.

Miljöhälsan Kallan informerar på tisdag 24.10.2023 om provsvaren för E.coli och koliforma bakterier. Enterokockerna informeras om senast på torsdag 26.10.2024.

Esse Vatten förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten.

Mer information fås av:

Annika Porthin                                                      Susanne Jankens
Chef för miljöhälsovården                                      Hälsoinspektör
050 502 2049                                                       050 302 9079