Aktuellt Klorering inleds – Esse Vattens dricksvatten ska fortsättningsvis kokas
18.10.2023

Klorering inleds – Esse Vattens dricksvatten ska fortsättningsvis kokas 

Miljöhälsan Kallan fortsätter att uppmana konsumenterna som får sitt hushållsvatten från Esse Vatten att koka kranvattnet. I en del byar i Lappfors upphör kokuppmaningen.

Esse Vatten förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. En av råvattenbrunnarna har kollapsat och smutsigt vatten har spridit sig i ledningsnätet. Miljöhälsan Kallan meddelade tisdag 17 oktober att allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter.

Kallan har i dag, onsdagen den 18.10, tagit fem (5) st hushållsvattenprover från olika provtagningspunkter. Proverna har skickats till laboratoriet för analys. De första provsvaren kommer imorgon torsdag 19.10.2023.

Miljöhälsan Kallan meddelar att allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning fortsättningsvis ska kokas i 5 - 10 minuter.

Enligt information från Esse Vatten får invånare i byarna Vitsjö, Kiisk, ”Laami” (Lamasjön/Lamabacka), Hjulfors och Kattilakoski inte sitt hushållsvatten från den kollapsade brunnen, utan de får i sin helhet sitt hushållsvatten från en annan råvattenbrunn. På basen av den informationen gäller kokuppmaningen inte hushållen i byarna Vitsjö, Kiisk, Laami, Hjulfors och Kattilakoski.

Vattenbolaget kommer att börja klorera hushållsvattnet. Det kommer att orsaka att vattnet luktar klor och en eventuell bismak kan kännas. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tillsvidare.

Miljöhälsan Kallan informerar om de första provsvaren imorgon torsdag 19.10.2023. 

Mer information fås av:

Annika Porthin
Chef för miljöhälsovården
050 502 2049

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
050 302 9079