Aktuellt Jon Gredmark skapar konst till Axåkers skola 
13.1.2023
Jon Gredmark står framför skolbygget Axåkers skola. Det är snö och mera snö faller som bäst.

Konstnären Jon Gredmark besökte under veckan Axåkers skolas byggplats. Hans konstverk ska placeras utomhus vid skolans runda torg.

Jon Gredmark skapar konst till Axåkers skola 

Tolv konstnärer eller konstnärsgrupper anmälde sitt intresse när Pedersöre kommun efterlyste aktörer som vill skapa ett konstverk till nya Axåkers skola, i dialog med husets användare. Tre kallades till intervju. Bland dem har juryn valt konstnären Jon Gredmark.

Gredmark är uppvuxen i Stockholm men numera främst bosatt i Malax, där han har sin ateljé i konstverkstaden Malakta.

Juryn tilltalades av Gredmarks sätt att involvera eleverna i konstprocessen. Gredmark, som fick Österbottens konstpris i höstas, har en bildpedagogisk inriktning på sin konst, vilket han drar nytta av i Axåkersprojektet.

– Jag undervisar i konst och min konst handlar om undervisning. Här får jag jobba med andra, med barn, och göra konst samtidigt. Det är perfekt. Min konst ska vara inkluderande och tillgänglig för alla, säger Gredmark.

Gredmark har den här veckan inlett sitt arbete genom att träffa elever och personal i Östensö skola och Bennäs skola samt Dressinen förskola. Det är de som från och med höstterminen 2023 flyttar in i den nya skolan som byggs på Skrufvilagatan i Bennäs. Barnen tecknar och gör skisser som kan användas i konstverket.

– Det blir ett konstverk som handlar om att göra konst. Jag kommer att kombinera elevernas bilder med mina egna. Jag kommer att jobba i trä och karva fram bilderna ur träskivor, säger Gredmark.

Han är van att jobba med offentlig konst och muralmålningar, men vanligtvis brukar han måla sin konst med sprayfärger. Nu handlar det om träsnitt, i stort format. Det nya konstverket ska placeras utomhus på skolans torg.

– Jag vet inte ännu vilket trä jag väljer. Jag får testa lite olika, säger Gredmark.

Han har valt undervattensmiljö som tema, och i mötet med barnen ber han dem teckna djur och växter som lever under vatten. Gredmark är övertygad om att det ännu finns outforskade platser i havet, därför finns det utrymme att använda fantasin i skapelseprocessen, utan att någon ska kunna säga att slutresultatet är fel eller omöjligt.

Ett par av barnens teckningar inkluderas i det slutliga konstverket. Resten av teckningarna kommer att visas på en konstutställning när skolan är klar.

I jurygruppen som valde Gredmark ingår Ulrika Stenmark, Yvonne Liljedahl-Lund, Peter Sundqvist, Maria Östberg, Elin Härmälä och Mikaela Jansson. Arkitekten Anders Höglund gav också sitt utlåtande innan konstnären valdes.

Förutom Gredmarks inkluderande arbetssätt, tyckte juryn om hans idé. Dessutom upplevs projektet som ekonomiskt genomförbart utgående från de budgetramar som finns. Budgeten är 25 000 euro och där ingår både tillverkningskostnader och konstnärens arvode. 

Gredmark kommer att jobba vidare i sin ateljé i Malax under de kommande månaderna. Konstverket ska var färdigt när skolan inleder verksamheten höstterminen 2023.

Offentlig konst

Pedersöre har under årens lopp strävat efter att investera i den offentliga konsten i samband med större nybyggen och renoveringar. Därutöver köps årligen mindre konstverk in. 

Tidigare konstnärer som skapat offentliga konstverk är: 

  • Simon Gripenberg med verket ”Pennspetsar”, år 2008, Sursik skola 
  • Ann-Sofie Eriksson, ”Urkraft”, 2016, Kulturhuset Ax 
  • Johanna Öst Häggblom & Ida Wikström, ”Bokskogen”, Huvudbiblioteket, Ax, 2015  
  • Carina Ahlskog, ”Byn”, 2018, Purmo skola

Mer information ger kultur- och välfärdschefen Ulrika Stenmark, 050–5166169, ulrika.stenmark@pedersore.fi