Aktuellt Jakobstadsregionens kommuner blir klimatsmarta tillsammans
18.12.2020
En hand håller i en boll, där man kan ana jordklotet.

Jakobstadsregionens kommuner blir klimatsmarta tillsammans

Kommunerna i Jakobstadsregionen har inlett projektet ”Klimatsmarta tillsammans – Ilmastotietoisia yhdessä” och jobbar som bäst med att göra upp en ny klimatstrategi som är gemensam för och berör hela regionen.

Projektarbetet koordineras av Malin Lindholm som anställdes i november 2020.

Strategiarbetet är ett svar på en fullmäktigemotion i Jakobstads stadsfullmäktige våren 2019. Fokus i klimatstrategin är dels att identifiera och implementera lämpliga och effektiva sätt att minska växthusgasutsläppen, dels att överväga på vilka andra sätt invånarna, företagen, organisationerna och kommunerna i Jakobstadsregionen kan bli mer klimatsmarta och hållbara. Arbetet involverar en arbetsgrupp, olika temagrupper med sakkunniga och den anställda projektkoordinatorn. Temagrupperna behandlar frågor som berör energi, teknik, avfallshantering, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, kosthållning, cirkulär ekonomi samt bildning och fortbildning. Projektet pågår till hösten 2021 och finansieras av såväl miljöministeriet som av de fem medverkande kommunerna.

Målsättningen med klimatstrategin är att regionen tillsammans blir mer klimatsmart. Det betyder att de fem kommunerna i Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Kronoby inte självständigt ska ta fram alla åtgärder, utan de utarbetar strategin i samråd med kommuninvånarna och näringslivet. Sommaren 2019 fick invånarna svara på en enkät om vad de kan tänka sig att göra för att minska sina koldioxidutsläpp. Invånarna ska också få möjlighet att säga sin åsikt i den fortsatta processen.

Projektkoordinatorn Malin Lindholm tar gärna emot synpunkter och förslag på klimatsmarta åtgärder i regionen. Hon nås via Instagram under användarnamnet: koordinator.koordinaattori, eller per e-post: malin.lindholm@jakobstad.fi.