Ajankohtaista Pietarsaaren seudusta ilmastotietoinen yhdessä
18.12.2020
Käsi pitää palloa, jossa voi aavistaa maapalloa. Kestävän kehityksen symboolikuva.

Pietarsaaren seudusta ilmastotietoinen yhdessä

Pietarsaaren seudun kunnat ovat aloittaneet hankkeen ”Klimatsmarta tillsammans – Ilmastotietoisia yhdessä” ja työskentelevät parhaillaan uuden ilmastostrategian laatimisen parissa. Strategia on kuntien yhteinen ja koskee siis koko seutua.

Hanketyötä koordinoi Malin Lindholm, joka aloitti työssään marraskuussa 2020.

Strategiatyö on vastaus Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa keväällä 2019 tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Ilmastostrategiassa keskitytään toisaalta sopivien ja tehokkaiden, kasvihuonepäästöjä vähentävien tapojen tunnistamiseen ja toteuttamiseen, toisaalta pohditaan, millä muilla tavoin Pietarsaaren seudun asukkaat, yritykset, organisaatiot ja kunnat voivat muuttua ilmastoystävällisemmiksi ja kestävämmiksi.

Työhön osallistuu työryhmä, erilaiset teemaryhmät asiantuntijoineen sekä hankekoordinaattori. Teemaryhmien käsittelemiä aiheita ovat energia, tekniikka, jätehuolto, julkiset hankinnat, maatalous, metsätalous, ruokapalvelut, kiertotalous sekä sivistys ja täydennyskoulutus. Hanke jatkuu syksyyn 2021 ja ympäristöministeriö ja kaikki viisi osallistuvaa kuntaa rahoittavat sen.

Ilmastostrategian tavoitteena on, että seutu muuttuu yhdessä ilmastoystävällisemmäksi. Tämä tarkoittaa, että Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Kruunupyyn kunnat eivät itse muotoile kaikkia toimenpiteitä, vaan ne laativat strategian yhteistyössä kuntalaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Kuntalaiset saivat kesällä 2019 vastata kyselyyn, miten he voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Asukkaat saavat mahdollisuuden kertoa mielipiteensä myös prosessin jatkuessa.

Hankekoordinaattori Malin Lindholm ottaa mielellään vastaan näkemyksiä ja ehdotuksia ilmastoystävällisiksi toimenpiteiksi seudullamme. Häneen voi ottaa yhteyttä Instagramissa käyttäjänimellä koordinator.koordinaattori tai s-postitse: malin.lindholm@pietarsaari.fi.