Aktuellt Information om Ukrainakrisen - Information on the Ukraine crisis
10.3.2022

Information om Ukrainakrisen – Information on the Ukraine crisis

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina – Instructions on arriving in Finland from Ukraine – Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України.

Ny information 9.3.2022, ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd: Ukrainasta paenneet voivat nyt hakea tilapäistä suojeluaThis bulletin will be available in English later. Detta meddelande ska översättas till svenska. 

Länkar / Linkit / Links

Integrationsporten | Kotouttamisportti | The Integration Port

Informations- och rådgivningstjänster för invandrare - information om öppettider och plats

Tieto- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille - tietoa aukioloajoista ja vastaanottopaikoista

Information and guidance services for immigrants - information regarding opening hours and points of service

Hälso- och sjukvård i Jakobstad – Health Care in Jakobstad

Alla som vistas på kommunens område har rätt till nödvändiga social- och hälsovårdstjänster oberoende av uppehållsstatus.

Kundservicecentralen för Jakobstads hälso- och sjukvård
Tel. (06) 218 9000 (öppet vardagar kl. 8-16)

Hälso- och sjukvårdens jour
Tel. 116 117 (öppet dygnet runt)

Social- och krisjour
Tel. (06) 218 9555 (öppet dygnet runt)

All residents of the municipality are entitled to the necessary social and health services regardless of their residence status.

Customer Service Centre for Health Care in Jakobstad
Tel. +358 6 218 9000 (open weekdays 8-16)

Medical Helpline
Tel. 116 117 (open 24 hours a day)

Emergency Social Services and Crisis Services
Tel. +358 6 218 9555 (open 24 hours a day)

Maahanmuutovirasto | Migrationsverket | Finnish Immigration Service

 Migrationsverkets webbsidor finns omfattande anvisningar till Ukrainas medborgare om hur de ska handla då de kommer till Finland från Ukraina. 

The Finnish Immigration Service, Migri, provides comprehensive instructions for Ukrainian citizens on what they need to do when arriving to Finland from Ukraine.

Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України (ukr)

Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen (fi)

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina (se)

Instructions on arriving in Finland from Ukraine (en)

Flera aktörer och privatpersoner har berättat att de hämtar hit personer som har flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Migrationsverket ber att man meddelar dem om ukrainare som kommer till Finland med frivilliga transporter.

Many private individuals and operators have expressed their intention of bringing to Finland people who have fled Ukraine because of Russia's attack. The Immigration Service, Migri, asks to be notified of Ukrainians arriving with voluntary transportations.

Frequently asked questions about Russia's attack on Ukraine | Finnish Immigration Service (migri.fi)

Työterveyslaitos | Arbetshälsoinstitutet | Finnish Institute of Occupational Health

Miten voimme tukea toisiamme töissä, kun hyökkäys Ukrainaan järkyttää? (tillsvidare bara på finska / as of now only available in Finnish)