Ajankohtaista Tietoa Ukrainan kriisistä - Information on the Ukraine crisis
10.3.2022

Tietoa Ukrainan kriisistä – Information on the Ukraine crisis

Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen – Instructions on arriving in Finland from Ukraine – Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України.

Uusi tieto 9.3.2022: Ukrainasta paenneet voivat nyt hakea tilapäistä suojelua.

Länkar / Linkit / Links

Integrationsporten | Kotouttamisportti | The Integration Port

Informations- och rådgivningstjänster för invandrare - information om öppettider och plats

Tieto- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille - tietoa aukioloajoista ja vastaanottopaikoista

Information and guidance services for immigrants - information regarding opening hours and points of service

Terveyspalvelut – Health Care

Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

Terveyspalveluiden asiakaskeskus
Puh. (06) 218 9000 (avoinna arkisin klo 8-16)

Terveydenhuollon päivystys
Puh. 116 117 (avoinna vuorokauden ympäri)

Sosiaali- ja kriisipäivystys
Puh. (06) 218 9555 (avoinna vuorokauden ympäri)

All residents of the municipality are entitled to the necessary social and health services regardless of their residence status.

Customer Service Centre for Health Care
Tel. +358 6 218 9000 (open weekdays 8-16)

Medical Helpline
Tel. 116 117 (open 24 hours a day)

Emergency Social Services and Crisis Services
Tel. +358 6 218 9555 (open 24 hours a day)

Maahanmuutovirasto | Migrationsverket | Finnish Immigration Service

Maahanmuuttovirasto Migrin sivuilla on kattavasti ohjeita Ukrainan kansalaisille siitä, miten heidän tulee toimia, kun he saapuvat Ukrainasta Suomeen.

Linkki Migrin sivuille: Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

The Finnish Immigration Service, Migri, provides comprehensive instructions for Ukrainian citizens on what they need to do when arriving to Finland from Ukraine.

Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України (ukr)

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina (se)

Instructions on arriving in Finland from Ukraine (en)

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Usein kysyttyä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Many private individuals and operators have expressed their intention of bringing to Finland people who have fled Ukraine because of Russia's attack. The Immigration Service, Migri, asks to be notified of Ukrainians arriving with voluntary transportations.

Frequently asked questions about Russia's attack on Ukraine | Finnish Immigration Service (migri.fi)

Työterveyslaitos | Arbetshälsoinstitutet | Finnish Institute of Occupational Health

Miten voimme tukea toisiamme töissä, kun hyökkäys Ukrainaan järkyttää? (only available in Finnish so far)