Aktuellt HSJ-Products är årets företag
4.9.2019

HSJ-Products är årets företag

Ägartrion i HSJ-Products står i företagets lagerhall i Nybränn.

Fredrik, Jörgen och Sören Häggman har de senaste åren lotsat HSJ-Products genom offensiva satsningar i maskiner och nytt kunnande.

Familjeföretaget HSJ-Products i Purmo får årets företagarpris i Pedersöre. Utmärkelsen delas ut under kommunens traditionella företagarmiddag i Hotell Polaris på onsdagskvällen.

HSJ-Products är verksamt inom metallbranschen och framställer produkter på beställning. Sedan våren 2015 är det den andra generationen – grundarna Sune och Barbro Häggmans söner – Jörgen, Fredrik och Sören Häggman, som driver företaget framåt.

Efter ägarskiftet har verksamheten genomgått en intensiv tillväxtfas som inneburit stora satsningar i nya maskiner och teknisk kompetens. Företaget har också byggt en ny hall, och delat upp produktionen på två ställen, Slip i Lillby och Nybränn i Nederpurmo.

En avgörande brytpunkt skedde i slutet på 2016, då företaget köpte en ny rörlaser från Italien. Rörlasern öppnade en helt ny marknad, eftersom den kan hantera rör och balkar på upp till 12,5 meter – vilket ger HSJ-Products en klar konkurrensfördel.

2018 fördubblades kapaciteten med en ny fiberlaserskärare avsedd för plåt, följt av att armeringstillverkningen moderniserades med en tredimensionell, automatisk bockmaskin för armeringsjärn.

– Vår rörlaser är med de tre största i landet. År 2015 fanns våra kunder inom en radie på 100 kilometer. Nu finns de också i Estland och upp till norra Sverige, så radien har vuxit till 500 kilometer, säger Jörgen Häggman som axlar vd-skapet i egenskap av storebror till tvillingarna Fredrik och Sören.

Förutom laserskärning, plåtbearbetning och armeringar hör också farmtillbehör till företagets produktområden. HSJ-Products tillverkar också en egen gaskärra, som underlättar transporten av gasflaskor.

Hela ägartrion och grundaren för HSJ-Products.
Fredrik, Jörgen och Sören Häggman har tagit över Sune Häggmans livsverk. HSJ-Products får Pedersöres företagarpris som ett erkännande för bolagets offensiva satsningar i maskiner och nytt kunnande.

Armeringsarbeten ökat

Sune Häggman påpekar att efterfrågan på armeringarna ökar hela tiden. Det handlar bland annat om armeringsjärn till enorma betongvikter som sänks ner i sjöar och vattendrag i samband med att nya avloppsledningar byggs.

Det var också armeringar som blev startskottet för HSJ-Products föregångare, S. Häggmans reparationsverkstad. Sune Häggman var bara 15 år när han hjälpte sin syster och svåger med armeringar i deras cementgjuteri i Kovjoki. Sune jobbade sedan hemma i traktorverkstaden i Slip där grannarna försåg honom med jobb. Kundkretsen ökade med vävstols- och hönsburstillverkare. Han och frun Barbro klarade ändå av att driva företaget på två, tills sonen Jörgen kom ur armén 1996.

– Då beslutade vi oss för att testa om arbetet räcker till för fler, säger Sune Häggman.

I det skedet kom farmtillbehören och senare underleveranser åt Ekeri in i bilden. År 2002 ombildades företaget till ett aktiebolag, och bytte namn till HSJ-Products. H står för Häggman, S för Sune och J för Jörgen.

Personstyrkan har tredubblats

2006 köpte bolaget sin första laser och började plocka in mera folk i produktionen.

Sune drar sig till minnes att personalstyrkan var ungefär 10–15 personer när sönerna tog över 2015.

Sedan dess har antalet anställda nästan tredubblats till 30 personer medan omsättningen nästan fördubblats.

– Takten har varit snabb och tiden har rusat, säger Jörgen Häggman leende.

Efter de intensiva åren hoppas bröderna Häggman nu kunna skörda frukterna av satsningarna och få upp volymen ytterligare. Målsättningen är en ökning på cirka tio–tolv procent per år.

Sämre konjunkturer inom pälsfarmningen har inneburit att omsättningen för farmtillbehör sjunkit med 400 000 euro på tre–fyra år. I stället har det funnits utrymme för annat att växa.

– Plåtsidan är störst, följt av rörlasern och kamstålsbockningar. Vi ser det som en styrka och trygghet att vara verksamma inom flera områden, säger Jörgen Häggman.

Han konstaterar också att rörlasern har en stor kapacitet. Den är placerad i den nya lagerhallen i Nybränn. När hallen byggdes tyckte ägartrion att 1 400 kvadratmeter var onödigt stor yta. De hade inte insett vilken ruljangs det skulle bli.

Samarbete med underleverantörer

Vid sidan av att utveckla vissa segment har HSJ-Products medvetet utökat samarbetet med företag i nejden. Nu får företagets underleverantörer ta hand om till exempel ytbehandling och fräsarbeten.

– Det fungerar bra. Underleverantörerna har i sin tur egna kunder och köper en del arbeten av oss. Alla gör det som de är bra på, säger Jörgen Häggman.

Att vara verksam i Jakobstadsregionen och se hur andra företag lyckas med exporten ger också råg i ryggen för HSJ-Products. En mässa i Bodö i oktober är ett led i jakten på nya kunder. Senare i höst klarnar det om en affär till Polen går i lås.

Text & foto: Malin Henricson, informatör