Aktuellt Hobbyhöns ska hållas inomhus och anmälas
10.2.2021
Höns sitter på en vägghylla.

Hobbyhöns ska hållas inne och anmälas

Med anledning av ett nyligen uppdagat fall av fågelinfluensa i Janakkala, Finland, vill Jakobstads miljöhälsovård påminna regionens invånare om kraven för hållning av fjäderfä.

  • Den som vill hålla fjäderfä ska göra en anmälan om djurhållningen till Pedersöre landsbygdskansli. Anmälningsplikten gäller oavsett antal fjäderfä man ämnar hålla. Om man redan har ett djurhållningsplatssignum för en annan djurart ska man göra en ändringsanmälan om man planerar att börja hålla fjäderfä på samma plats.
  • För att förhindra smittspridningen av fågelinfluensa är det inte tillåtet att hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5 om man inte gjort en skild anmälan om detta. Undantaget utegångsförbudet är djurparker, friflygning från duvslag samt inhägnade ratiter.
  • Om man vill hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5 ska man göra en skriftlig anmälan om detta till kommunalveterinären eller tillsynsveterinären. Från anmälan ska framgå vilken fågelart man håller, hur många fåglar det är fråga om samt hur inhägnaden är uppbyggd för att skydda fjäderfäna mot vilda fåglar.
  • Inhägnaden för fjäderfä ska ha ett tak och vara täckt av ett finmaskigt nät eller på annat sätt konstruerad så att inte vilda fåglar kan ta sig in i inhägnaden. Foder och vatten ska placeras under tak eller inomhus så att vilda fåglar inte kan smutsa ner dessa med sin avföring.

Mer information fås från tillsynsveterinären tel.nr. 050 370 8053.