Aktuellt Häst och stallplats ska registreras
3.12.2020
En häst

Häst och stallplats ska registreras

Senast nu är det dags för alla som har häst eller ett hästdjur att göra en anmälan till det nationella djurhållarregistret. Det gäller dels uppgifter om djurets ägare eller den som sköter hästen (djurhållaren) och var det finns (djurhållningsplatsen). Man ska också anmäla för vilket ändamål man har hästen.

Det fastställs i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 som trädde i kraft den 20 april 2017.

Anmälningsskyldigheten gäller alla som har minst en häst, ponny, åsna eller sebra samt korsningar av dem, som mulor och zebroider.

Övergångsperioden för anmälningarna till registren avslutas den 31 december 2020, vilket innebär att tiden rinner ut för den som har anmälan ogjord.

Djurhållarregistrets e-tjänst är temporärt stängt. I stället ska man anmäla uppgifter om hästdjurhållningen med pappersblanketter som man lämnar in till landsbygdskansliet i Pedersöre.

Det finns mer information på Livsmedelsverkets webbsida.

Att hästdjuret är registrerat i Hippos ersätter inte anmälningsplikten till djurhållarregistret.

OBS: Om stallet har minst 6 hästar eller hästdjur, även om dessa enbart är för privat hobby, ska en anmälan om storskalig djurhållning göras till Regionförvaltningsverket i Västra- och Inre Finland.

Hästägare kan kontakta landsbygdskansliet i Pedersöre om det finns frågor. Landsbygdschef Jenny Sundkvist tel. 044 7557 157 och kanslist Maria Björkgård tel. 044 7557 159.