Ajankohtaista Hallinto-oikeus hylkäsi Mastbackan tuulivoimapuistoa koskevat valitukset
29.11.2023
Lennokkikuva Lappforsista, jossa näkyy metsä ja järvi.

Mastabacka-alue Lappforsissa.

Hallinto-oikeus hylkäsi Mastbackan tuulivoimapuistoa koskevat valitukset

Vaasan hallinto-oikeus on 27.11.2023 päättänyt hylätä kaikki valitukset Pedersören kunnanvaltuuston päätöksestä 2.5.2022, § 15, jossa valtuusto päätti hyväksyä Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Päätöksestä oli jätetty yhteensä viisi valitusta.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valituskirjelmä, johon tulee sisältyä valituslupahakemus, on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivää päätöksen antamisesta eli viimeistään 27.12.2023.