Aktuellt Förslag: Bibliotek och förskola under ett tak i Överesse
23.10.2020
Museigrändens förskola.

Om alla bitar faller på plats kommer Museigrändens förskola och Överesse bibliotek att samsas om utrymmet i den här fastigheten i framtiden.

Förslag: Bibliotek och förskola under ett tak i Överesse

Överesse bibliotek har längt sökt nya utrymmen. Nu ställer sig två nämnder bakom förslaget att biblioteket flyttar in i och delar fastighet med Museigrändens förskola under nästa år. Visionen är att skapa ett barnvänligt bibliotek.

Både nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och kultur- och idrottsnämnden ställer sig positiva till att biblioteket flyttar till förskolan. Lösningen förutsätter att fastigheten på 314 kvadratmeter omdisponeras så att båda verksamheterna får ändamålsenliga utrymmen – utan att det bildas skarpa gränser.

– Nämnden för utbildning och småbarnpedagogik myntade uttrycket ”ett barnvänligt bibliotek”. Det ska vara möjligt att låta barnen vistas i biblioteket när det är öppet, utrymmet ska kunna samanvändas, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Nämnden initierar en aftonskola tillsammans med kultur- och idrottsnämnden för att beslutsfattarna ska få diskutera hur verksamheterna ska samanvända fastigheten på bästa sätt.

Båda nämnderna påpekar också att det är viktigt att biblioteket och förskolan ska få delta i planeringen och förverkligandet.

Nämnderna föreslår att fullmäktige reserverar pengar för flytten och omdisponeringen av fastigheten i byggnadsprogrammet för år 2021. Förutom ombyggnaden och inventarier kan det bli aktuellt med nya trafikarrangemang.

Biblioteket i Överesse finns i dagsläget i den gamla kommungården. Byggnaden är gammal och i behov av en renovering.