Aktuellt Förbättring av plankorsning, Sandsund
15.1.2020

Förbättring av plankorsning, Sandsund

Förbättring av säkerheten i plankorsningen vid Storsandsundsvägen–Spangarviken, järnvägsplan, Pedersöre

Trafikledsverket har upprättat järnvägsplanen Storsandsundsvägen–Spangarviken i enlighet med banlagen (110/2007) för att förbättra plankorsningssäkerheten.

Järnvägsplanen berör plankorsningarna Storsandsundsvägen–Spangarviken i Pedersöre kommun. De nuvarande plankorsningarna har säkerhetsbrister angående korta frisiktsområden, för nära liggande anslutningar samt väntplattformer, och dessa hör till förhållandeklassificering 7.

Storsandsundsvägens sträckning ändras och plankorsningen flyttas cirka 50 meter norrut och den nuvarande plankorsningen tas bort. Plankorsningen vid Spangarviken tas bort och ingen ersättande förbindelse byggs.

Järnvägsplanens plankorsningar hör till det nationella programmet för att förbättra plankorsningssäkerheten.

Banplanen hålls offentligt framlagd i 30 dagar 15.1 – 13.2.2020 vid Pedersöre kommungård, tekniska verket, Skrufvilagatan 2, Bennäs samt elektroniskt på www.pedersore.fi/aktuellt. 

Järnvägsplanens material kan laddas ner via följande länk:

https://liikennevirasto.sharefile.eu/share/view/sc5ab677ddc846068/fo0d8925-cfc6-4154-a12b-ea4247f7d7c7

Fastighetsägarna och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar om planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, FI-68910 Bennäs, före utgången av den tid handlingarna finns till påseende. (22 § i banlagen)

Ytterligare information om planen fås av Terhi Haapaniemi, projektchef vid Trafikledsverket, telefon 029 534 3809, terhi.haapaniemi@vayla.fi.

Pedersöre 14.1.2020
Kommunstyrelsen