Ajankohtaista Tasoristeyksen parantaminen, Sandsund
15.1.2020

Tasoristeyksen parantaminen, Sandsund

Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Pedersöre

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre.

Ratasuunnitelma koskee Pedersören kunnan alueella sijaitsevia Storsandsundsvägenin ja Spangarvik tasoristeyksiä. Nykyisissä tasoristeyksissä on lyhyisiin näkemäalueisiin, liian lähellä oleviin liittymiin sekä odotustasanteisiin liittyviä turvallisuuspuutteita ja ne kuuluvat olosuhdeluokkaan 7.

Storsandsundsvägenin linjausta muutetaan sekä tasoristeystä siirretään noin 50 metriä pohjoiseen ja nykyinen tasoristeys poistetaan. Spangarvikin tasoristeys poistetaan eikä sille rakenneta korvaavaa yhteyttä.

Ratasuunnitelman tasoristeykset kuuluvat valtakunnalliseen tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmaan.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Pedersören kunnan ilmoitustaululla 30 päivää 15.1. – 13.2.2020 välisen ajan osoitteessa Pedersören kunnantalo, tekninen virasto, Skrufvilankatu 2, Pännäinen sekä sähköisenä osoitteessa www.pedersore.fi/ajankohtaista.

Ratasuunnitelma-aineisto on ladattavissa myös oheisesta linkistä

https://liikennevirasto.sharefile.eu/share/view/sc5ab677ddc846068/fo0d8925-cfc6-4154-a12b-ea4247f7d7c7

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Pedersören kuntaan, Skrufvilankatu 2, FI-68910 Pännäinen ennen nähtävänä oloajan päättymistä. (ratalaki 22 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja terhi.haapaniemi@vayla.fi.

Pedersöre 14.1.2020
Kunnanhallitus