Aktuellt Fågelinfluensa
21.7.2023
Höns på en gård

Fågelinfluensa

 

Ett högpatogent fågelinfluensavirus har konstaterats i våra omkringliggande landskap och genom Livsmedelsverkets beslut per 20.7.2023 omfattas Österbotten av förbud och åtgärder för att förhindra smittspridningen. Miljöhälsan Kallan uppmanar alla hållare av fjäderfä att bekanta sig med förbuden och åtgärderna som åläggs dem genom Livsmedelsverkets beslut. Informationen hittas på Livsmedelverkets sidor. De viktigaste sakerna att komma ihåg är:

  • Det är förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus. Detta berör även ekologisk produktion. Undantag till förbudet finns. Dessa undantag specificeras närmare på Livsmedelverkets sidor.
  • Endast nödvändiga besök på djurhållningsplatser för fjäderfä, och fåglar i fångenskap, är tillåtna. Minimera kontakten mellan människor och fjäderfä.
  • Var noga med hygienen vid kontakt eller skötsel av fjäderfä. Använd skyddskläder och skor, som enbart används vid arbete hos fjäderfäna, och tvätta händerna noga. Om ingen handtvättsmöjlighet finns bör man åtminstone använda handsprit.
  • Foder och strö åt fåglarna ska förvaras så att vilda fåglar inte kan komma i kontakt med dessa.

Invånare som påträffar enstaka döda fåglar uppmanas att, i mån av möjlighet, ettdera gräva ner den döda fågeln eller sätta den i dubbla plastpåsar som försluts ordentligt och avskaffa paketet i energiavfallet. Kom ihåg att använda engångshandskar vid hantering av döda djur.

Om invånare påträffar större mängder döda eller tydligt sjuka fåglar i samma område bör en kommunalveterinär informeras om detta omgående. Detta gäller om man påträffar minst två svanar, minst fem vattenfåglar, minst en rovfågel eller minst tio fåglar av annan art som dött eller verkar uppenbart sjuka på samma plats. I dessa fall med massdöd av fåglar ska den som påträffar situationen inte röra någon av de döda fåglarna utan hålla behörigt avstånd.

Vardagar mellan 8-15 kan tillsynsveterinären kontaktas på tel.nr. 050 370 8053 och helger, samt övrig jourtid kan den dejourerande kommunalveterinären kontaktas på tel.nr. 0600 399 700.

Mera om fågelinfluensa: Livsmedelsverket