Aktuellt Fastigheterna i Pedersöre kartläggs
13.5.2020
Man och kvinna står framför paketbil. Kvinnan håller gps-mätinstrument i handen.

Pedersöre fastighetsinventerare Anki Krooks-Sundqvist kommer att synas på fältet med sitt gps-mätinstrument och kommunens logoförsedda bil. Kommunens mätningstekniker Tage Back uppskattar att det är cirka 19 000 byggnader som ska inventeras.

Pedersöre inventerar fastigheter

Pedersöre kommun börjar inventera byggnadsbeståndet i hela kommunen. Ann-Christine ”Anki” Krooks-Sundqvist är anställd för att utföra kartläggningen.

Syftet är att uppdatera fastighetsregistret och säkerställa att registrerade uppgifter stämmer överens med verkligheten. Enligt Pedersöres mätningstekniker Tage Back händer det sig att skattemyndigheterna och bygglovshandlingar hos kommunens byggnadsinspektion har olika uppgifter om en och samma fastighet.

– Det ska vara samma och korrekta uppgifterna överallt, i alla register, säger Back.

Det handlar inte bara om att se till att alla existerande byggnader finns med. Rivna byggnader ska tas bort.

– Annars kanske ägaren betalar skatt för ett hus som inte finns, säger fastighetsinventeraren Anki Krooks-Sundqvist.

Hon tycker det ligger i allas intresse att kartläggningen blir av.

– Oberoende om det handlar om skatt eller försäkringar ska uppgifterna vara lika i alla register. Då är det också rättvist, säger Krooks-Sundqvist.

Grundregeln är att alla byggnader på minst sex kvadratmeter ska vara registrerad. Det är en gemensam gränsdragning i regionen. Sedan finns det alltid tolkningsmån när det gäller enklare konstruktioner, till exempel lador och växthus.

Krooks-Sundqvist använder i första hand ett gps-mätinstrument för att få så korrekta uppgifter som möjligt. Vid behov använder hon också måttband.

– Tack vare gps-mätinstrumentet uppdateras också kartan. Fastigheternas läge kommer att bestämmas med en centimeters noggrannhet, säger Tage Back.

Fastighetsinventeringen börjar med industribyggnaderna i kommunen. Efter sommarsemestrarna står privatägda fastigheter på tur. Inventeringen börjar norrifrån, i Lepplax, där det finns många sommarstugor.

Det ska vara lätt att känna igen Krooks-Sundqvist på fältet. Hon kör runt i en bil med Pedersöres kommunlogo och är klädd i gul varseljacka med legitimation.

– Jag ser fram emot att träffa folk på fältet och svarar gärna på frågor, säger Krook-Sundqvist.

Ifall fastighetsägaren inte är hemma vid granskningen lägger hon en lapp i postlådan eller på dörren, och informerar om sitt besök.

Det finns uppskattningsvis 19 000 fastigheter i kommunen, så inventeringen är ett tidsdrygt arbete. 

Tilläggsuppgifter: fastighetsinventerare Anki Krooks-Sundqvist, tel. 044–727 7967, e-post ann-christine.krooks-sundqvist@pedersore.fi och mätningstekniker Tage Back, 050–5625 711, e-post tage.back@pedersore.fi.

Text och foto: Malin Henricson, informatör