Aktuellt Esse vattens dricksvatten ska ännu kokas 
24.10.2023
Informationsskylt utanför Miljöhälsan Kallans lokal på Ekovägen i Jakobstad. Information om hälsoinspektion och veterinärvård.

Esse Vattens dricksvatten ska ännu kokas 

Miljöhälsan Kallan tog två (2) st hushållsvattenprover från olika provtagningspunkter ur Esse Vattens ledningsnät den 23.10.2023. Inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterades i proverna.

Provsvaren för enterokocker är inte klara ännu och det informeras skilt om dem.

Miljöhälsan Kallan informerar, att allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning fortsättningsvis ska kokas i 5 - 10 minuter.

Vattenbolaget fortsätter kloreringen av hushållsvattnet och det förekommer en lukt av klor. En bismak kan också förekomma. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, och det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet.  Man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tillsvidare, förutom i de byar som det tidigare informerades om att inte berörs av kokuppmaningen.

Esse Vatten förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. 

Mer information fås av:

Maria Lassus-Jensen, tf chef för miljöhälsovården, 050 502 2049

Susanne Jankens, hälsoinspektör, 050 302 9079