Ajankohtaista Epidemia kiihtyy – tutustu uusiin suosituksiin
5.10.2020
Symboolikuva riittävästä turvavälistä, 1,5 metriä. Taustalla on kasvomaski.

Toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 1–2 metrin turvaetäisyys, ja voimassa on vahva suositus käyttää kasvomaskia asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella.

Epidemia kiihtyy – tutustu uusiin suosituksiin

Sairaanhoitopiiri antoi sunnuntaina uusia suosituksia koskien muun muassa toisen asteen oppilaitoksien ja korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen kahdeksi viikoksi. Lisäksi muistutetaan kasvomaskien käytöstä ja riittävistä turvaväleistä. Kotiin on edelleen syytä jäädä, jos on vähäisiäkin oireita.

Vaasan sairaanhoitopiirin asettama Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui pahenevan koronatilanteen johdosta perjantain jälkeen uudestaan sunnuntaina 4.10.

Tällä hetkellä positiivisten näytteiden kokonaismäärä on 173. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on piirin alueella 43,5 ja Vaasassa jo yli 80.  Positiivisten näytteiden osuus on jo yli 2 % ja tartuntojen päivittäinen kasvunopeus yli 10 %. Lisäksi tartuntaketjujen jäljitettävyys on kuluneen viikon aikana heikentynyt huomattavasti eikä suurin osa tartuntaketjuista ole enää selvillä. 

Tartuntojen todettiin tällä hetkellä leviävän erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, joista suurin osa on opiskelijoita. Moni sairastaa koronavirusinfektion vähäoireisena tai jopa oireettomana ja saattaa levittää tartuntaa tietämättään. Ryhmä muistuttaakin henkilöitä, jotka ovat olleet selvässä altistumisvaarassa (esimerkiksi edellisviikkojen opiskelijatilaisuuksissa, joissa on jo todettuja koronavirustartuntoja tai muissa aiemmin ilmoitetuissa altistumistilanteissa), hakeutumaan vähäistenkin hengitystieinfektio-oireiden takia koronavirustestaukseen ja välttämään sosiaalisia kontakteja.

Uusia suosituksia:

  • toisen ja korkean asteen oppilaitokset etäopetukseen.
  • sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelut tauolle.
  • tapahtumien järjestäminen turvaväleillä.

Koronakoordinaatioryhmä teki sunnuntaina uusia vahvoja suosituksia ja muistuttaa edelleen jo voimassaolevista suosituksista:

– Muistutamme aiemmasta linjauksesta: Pohjanmaan alueen asukkaille, noin 15 ikävuodesta ylöspäin, annetaan vahva suositus käyttää kasvomaskia aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella. Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 1–2 metrin turvaetäisyys, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toteaa.

Toivomuksena on myös, että kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajat ja palveluiden tarjoajat edellyttävät työsuojelullisista syistä henkilöstöltään ja asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailevien on käytettävä koko sairaanhoitopiirin alueella kasvomaskia erityisesti ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelemiseksi, vaikka turvavälejä pystyttäisiin noudattamaan. Vierailujen aikana on pysyttävä potilaan omissa tiloissa eikä yhteistiloissa saa oleskella.

Vaasan lukiot ja muut toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut siirtyvät kahdeksi viikoksi etäopetukseen tai vuoro-opetukseen maanantaista 5.10. alkaen niin että riittävät turvavälit pystytään huomioimaan. Myös kasvomaskeja on käytettävä. Vaasan kaupunki ottaa yhteyttä kouluihin koskien oppilaitoskohtaisia järjestelyjä aikavälillä ma 5.10.–pe16.10.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintapisteissä opiskelijaharjoittelut siirtyvät kahdeksi viikoksi tauolle 5.10 alkaen. Alueen oppilaitoksista ei tule myöskään mennä harjoitteluun sairaanhoitopiirin ulkopuolelle.

Ryhmä linjasi myös, että suuria tapahtumia ei tule myöskään nyt järjestää, mikäli turvavälejä ei kyetä turvaamaan. Myös osallistumista suuriin tapahtumiin on syytä välttää, ellei 1–2 metrin turvavälejä pystytä noudattamaan.  

Erityisesti kuntosaleja halutaan muistuttaa riittävien turvavälien pitämisestä:

– Koska kuntosaleilla on epidemian aikana todettu runsaasti koronavirusaltistumisia, kehotetaan saleja varmistamaan, että riittävät 1–2 metrin turvavälit toteutuvat, esim. jaksottamalla salilla kävijöitä, muistuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Juha Salonen.

Vaasan kaupungin terveydenhuolto on siirtänyt henkilökuntaa koronaviruksen tartunnanjäljitykseen, jotta tartuntaketjut pystyttäisiin katkaisemaan ja viruksen leviäminen estämään laajemmalle väestössä.

Kasvomaskeja suositellaan pidettävän aina mukana, jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa

Kasvomaskeja (suu-nenäsuojaimia) suositellaan pidettävän aina mukana ja helposti saatavilla, jolloin suojain voidaan ottaa käyttöön aina tarvittaessa.

Ensisijaisesti jokainen kansalainen hankkii itse kasvomaskinsa. Alueen kunnat ovat kukin järjestäneet omilla käytännöillään kasvomaskien jakelun vähävaraisille. 

On tärkeää, että alueen asukkaat jäävät kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa. Normaaliin arkielämään voi palata kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos hengitystieoireita on vielä kahden päivän jälkeen tai oireet voimistuvat, neuvotaan alueen asukkaita ottamaan puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jossa päätetään tarvittavista jatkotoimista.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano:

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

Vaasan sairaanhoitopiirin asettama Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmään kuuluvat: VSHP, johtaja Marina Kinnunen, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Peter Nieminen, VSHP infektioylilääkäri Juha Salonen, Kaupunginjohtaja Vaasa, Tomas Häyry, Johtava ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Vaasan terveyskeskus Heikki Kaukoranta, Kunnanjohtaja Gun Kapténs, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (K5) johtaja Jarkko Pirttiperä, ELY, Johtaja Timo Saari, THL Tuula Hannila-Handelberg ja Tiina Hirvioja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoylilääkäri Miia Kaartinen ja ryhmän sihteerinä toimii VSHP Päivi Berg.