Aktuellt Enni-projekt sporrar skolor att spara energi
4.3.2019

Enni-projekt sporrar skolor att spara energi

Eleverna i Edsevö skola och Edsevön koulu har börjat tvätta händerna med en vattensnålare teknik i år. De påminner varandra om att spara el, värme och vatten – för att tillsammans tjäna pengar till skolan.

Tidigare ställde sig Edsevöeleverna i kö till tvättstället och lät vattnet forsa medan en elev i taget tvättade sina händer – i varmt vatten. Vattenstrålen rann konstant tills hela elevraden hade tvättat sina händer.

I år har tvättrutinen ändrat: Nu tvålar en elev i taget först in sina händer, sedan öppnar hen kranen och låter vattnet rinna försiktigt. Vattnet ska vara lagom varmt. När eleven är klar stängs kranen av, innan nästa elev fortsätter.

– Vi får påminna varandra lite, säger en flicka.

Edsevö skolas rektor Hanna Molander nickar.

– Det tror jag, att vi får påminna varandra i vardagen, säger hon.

Orsaken till att eleverna ivrar för att spara vatten är att Edsevöskolorna liksom Ytteresse skola och Lepplax skola har slutit ett avtal med kommunen om att försöka minska energiförbrukningen i sina skolfastigheter. El-, värme- och vattenanvändningen är i fokus.

Det handlar om ett så kallat Enni-projekt, som är ett energisparprogram för skolor och andra offentliga byggnader. Syftet är att de som vistas i fastigheterna blir medvetna om onödigt energislöseri och ändrar sitt beteende för att minska energiförbrukningen.

Moroten är att skolan får halva vinsten, det vill säga hälften av det sparade beloppet, att använda till något roligt. Projektet leds av Vasa universitet och finansieras bland annat av EU.

Edsevö skola och Edsevön koulu har utsett ett tvåspråkigt energiteam, som består av åtta elever från årskurserna 3–6.

Hittills har teamet haft tre träffar under ledning av rektorerna Mika Järvinen och Hanna Molander. Målsättningen är att göra hela skolan medveten om att alla kan bidra till att energiförbrukningen minskar.

– Vi är inte ute efter de stora gärningarna, utan många små, säger Järvinen.

Medlemmarna i energiteamet har skrivit en del energispartips på gula solar som ska hängas upp på lämpliga ställen i skolan, till exempel vid dörren: ”Släckte du lampan?”

Men energisparteamet är medvetet om att det inte lönar sig att släcka lampan för en kort stund.

– Vi släcker lampan när vi far på mat, matrasten är 45 minuter, säger eleverna.

Skolorna ställer upp egna mål för hur mycket de tror sig kunna spara på el, värme och vatten under året. Enni-projektet erbjuder ett webbaserat verktyg där fastighetsägaren, det vill säga kommunen, matar in referensvärden baserat på de tre senaste årens förbrukning. Sedan kan skolan följa med hur den aktuella förbrukningen ser ut i jämförelse med tidigare år, månad för månad.

Det är inte meningen att skolorna ska pruta på komforten eller vidta åtgärder som försämrar inomhusmiljö, till exempel att stänga av ventilationen på natten. Men i Edsevö har energiteamet mätt inomhustemperaturen och observerat att den är onödigt hög i ett förråd i källaren och i biblioteket. Där kommer de att sänka temperaturen. I klassrummen är temperaturen 19–20 grader. Energiteamet hoppas kunna sänka temperaturen med i medeltal en grad, men när det gäller klassrummen ska de diskutera möjliga åtgärder med respektive klasslärare.

– Det är ju inte meningen att ni ska sitta med dunjackor inomhus, säger Molander.

Skolans användare ska också försöka komma ihåg att hålla dörren till vindfånget stängd så att kylan från utsidan inte sipprar in i byggnaden.

När det gäller vattenförbrukningen är sparmålet högt ställt: Tio procent. Enligt referensvärdet använder skolan 37 kubikmeter vatten i medeltal per månad. Det är den minimala förbrukningen på sommaren som drar ner medeltalet. I januari i år var förbrukningen 84 kubikmeter.

– Att spara tio procent är mycket. Men vi vet bättre om det är realistiskt när vi ser siffrorna för februari, säger Mika Järvinen.

Efter sportlovet kommer energiteamet att samla alla spartips på ett och samma papper, så att de blir överskådliga. De ska också hänga upp solarna med spartipsen på strategiska ställen.

Dessutom kommer fastighetsskötarnas förman Tore Sjöskog, skolans fastighetsskötare Kai Saviaro och kommunens projektingenjör Ida Kecklund att besöka skolan på en morgonsamling. Eleverna ska få se ventilationsrummet, och lära sig mer om hur ventilationen fungerar.

Energiteamets elever sporras av tanken att kunna få en rejäl summa pengar om energiförbrukningen går ner. De har flera idéer för vad pengarna kunde användas till.

– VI far på lägerskola!

– Och många gånger till simhallen!

Kommunen gynnas också av skolans sparprojekt eftersom andra hälften av den sparade summan kommer kommunen till godo. Det är tekniska nämnden som skrivit avtal med Edsevö, Lepplax och Ytteresse skolor.

Text och foto: Malin Henricson

Fakta: Vad är Enni?

  • Enni är en webbapplikation som har utvecklats av Vasa universitet. Enni underlättar energisparande i offentliga byggnader och påverkar i synnerhet rutinerna för de som använder byggnaderna.
  • Enni-webbplatsen innehåller de verktyg som behövs för att spara energi:
  • Kalkylverktyg för att bestämma referensvärden, följa upp energiförbrukningen och beräkna den uppnådda inbesparingen.
  • Instruktioner och material för att förverkliga projektet i praktiken.
  • Nätapplikationen är mångsidig, lätt att använda och kan fritt användas av kommunerna.
  • Enni-applikationen befinner sig i en testfas. Den får användas fritt och respons mottas om hur den fungerar. Vasa universitet fortsätter arbetet med att vidareutveckla applikationen.

Källa: www.enni-sovellus.fi