Ajankohtaista Enni-projekti kannustaa kouluja säästämään energiaa
4.3.2019

Enni-projekti kannustaa kouluja säästämään energiaa

Edsevö skolan ja Edsevön koulun oppilaat pesevät alkuvuodesta alkaen kätensä vedensäästävällä tekniikalla. He kannustavat toisiaan sähkön, lämmön ja veden säästöön – saavuttaakseen yhteistä tavoitettaan tienata rahaa koulun kassaan.

Kun Edsevön oppilaat aiemmin jonottivat pesuammeeseen, vesi valui hanasta taukomatta, täydellä vauhdilla, sillä aikaa kun oppilaat peräkkäin pesivät kätensä lämpimässä vedessä. 

Tänä vuonna pesurutiinit ovat menneet uusiksi: Yksi oppilas kerrallaan saippuoi kätensä, avaa sen jälkeen hanan ja antaa veden valua varovasti. Veden lämpötila on oltava sopivasti haaleaa. Kun oppilas on valmis, hana suljetaan ennen kuin seuraava oppilas jatkaa.

– Me muistutamme toisiamme aina välillä, sanoo oppilas.

Edsevö skolan rehtori Hanna Molander nyökkää. 

– Uskon että meidän on muistettava toisiamme vähän väliä joka päivä, hän sanoo.

Syy oppilaiden halukkuuteen veden säästöön on se, että Edsevön koulut sekä Ytteresse skola ja Lepplax skola ovat sopineet energiankulutuksen vähentämisestä kunnan kanssa. Säästökohteet ovat sähkön, lämmityksen ja vedenkäytön kulutus.

Taustana on niin sanottu Enni-projekti, joka on koulujen ja muiden julkisten rakennusten energiansäästöohjelma. Tarkoituksena on, että kiinteistöjen käyttäjät tulevat tietoisiksi turhasta energiankäytöstä ja muuttavat toimintatapojaan energiankulutuksen säästämiseksi.

Motivoiva tekijä on, että osallistuvat koulut saavat puolet saavutetusta rahallisesta säästöstä, jota he voivat käyttää vapaasti oman tahtonsa mukaan. Hanketta johtaa Vaasan yliopisto ja rahoittaja on muun muassa EU.

Edsevö skola ja Edsevön koulu ovat nimittäneet kaksikielisen energiaryhmän, joka koostuu kahdeksasta oppilaasta luokista 3–6. 

kkopohjaisen työkalun, applikaation, johon kiinteistön omistaja, eli kunta, syöttää rakennuksen aiemman energiankulutuksen perusteella viitearvot, joihin energiankulutusta verrataan kuukausittain projektin aikana.

Ei ole tarkoitus, että koulujen olisi tingittävä mukavuudesta tai ryhtyä toimenpiteisiin, jotka heikentävät sisäympäristöä, esimerkiksi sammuttamalla ilmanvaihto öisin. Edsevössä energiatiimi on kuitenkin mittauksen avulla huomannut, että lämpötila on tarpeettoman korkea sekä kirjastossa että kellarissa sijaitsevassa varastotilassa. Niissä tiloissa alennetaan lämpötilaa hiihtoloman jälkeen.

Luokkahuoneissa mitattiin 19–20 astetta. Energiaryhmä tähtää lämpötilan alentamiseen keskimäärin yhdellä asteella, mutta kun tulee luokkahuoneisiin, tiimin jäsenet on ensin keskusteltava mahdollisista toimenpiteistä kunkin luokanopettajan kanssa. 

– Ei ole tarkoitus, että teidän olisi pakko pukeutua untuvatakkeihin luokkahuoneessa, Molander sanoo.

Koulun käyttäjien on myös huolehdittava siitä, että tuulikaappien ovet pidetään kiinni, estääkseen kylmyys livahtamaan sisään.

Vedenkulutuksen osalta säästötavoite on asetettu korkeaksi: kymmenen prosentiksi. Viitearvon mukaan koulu käyttää keskimäärin 37 kuutiometriä vettä kuukaudessa. Kesäkuukausien minimikulutus vähentää keskiarvoa. Tammikuun kulutus oli 84 kuutiometriä.

– Kymmenen prosentin säästö on paljon. Mutta tiedämme paremmin, jos se on realistista, kun näemme helmikuun luvut, Mika Järvinen sanoo.

Hiihtoloman jälkeen energiatiimi kerää kaikki samansa säästövinkit yhteen asiakirjaan, jotta ne tulisivat havainnollisiksi. Oppilaat tulevat myös ripustamaan aurinkolapuille kirjoitetut säästövihjeet strategisiin paikkoihin.

Lisäksi kunnan kiinteistönhuoltajien esimies Tore Sjöskog, koulun oma kiinteistönhuoltaja Kai Saviaro ja kunnan projektiinsinööri Ida Kecklund tulevat osallistumaan koulun päivänavaukseen loman jälkeen. Oppilaat saavat silloin tutustua ilmanvaihtohuoneeseen ja oppia lisää siitä, miten kiinteistön ilmanvaihto toimii.

Ajatus rahallisesta palkkiosta kannustaa energiatiimi toimimaan energiankulutuksen vähentämiseen. Jäsenillä on jo useita ideoita siitä, mihin säästörahat voitaisiin käyttää.

– Lähdemme leirikouluun!

– Ja monta kertaa uimahalliin!

Kunta hyötyy myös koulun energiansäästöstä, koska toinen puoli säästämästä summasta päättyy kunnalle. Se on tekninen lautakunta joka on allekirjoittanut sopimukset Edsevön koulujen, Lepplax skolan ja Ytteresse skolan kanssa.

Teksti ja kuvat: Malin Henricson

Mikä Enni on?

  • Enni on Vaasan yliopiston kehittämä sovellus, jonka tarkoitus on helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa ja vaikuttaa erityisesti rakennusten käyttäjien toimintatapoihin.

  • Enni sisältää kaikki tarvittavat työkalut julkisten rakennusten energiansäästöön yhdellä verkkosivustolla:

  • Laskentatyökalut viitearvojen määrittelyyn, energiankulutuksen seuraamiseen ja saavutetun säästön laskemiseen.

  • Ohjeet ja materiaalit projektin toteuttamiseksi käytännössä.

  • Verkkosovellus on monipuolinen, helppokäyttöinen ja kuntien vapaasti käytettävissä.

  • Enni-sovellus on tällä hetkellä testausvaiheessa. Sitä saa vapaasti käyttää ja antaa palautetta sen toimivuudesta. Vaasan yliopisto jatkaa sovelluksen kehittämistyötä edelleen.

Lähde: www.enni-sovellus.fi