Aktuellt Enkät – tyck till om Pedersöre kommuns lekplatser
7.8.2023
En lekpark med sandlåda, gungor och rutschkana.

Lekparken Guppo i Sandsund.

Enkät – tyck till om Pedersöre kommuns lekplatser

Nu vill vi ha kommuninvånarnas åsikt om Pedersöre kommuns nätverk av lekparker. Tyck till genom att svara på vår enkät!

Det finns ca 50 kommunala lekparker i anslutning till skolor och daghem och i boendekvarter. Underhåll och utveckling sker på basis av beviljade budgetmedel.

Ett av målen i Pedersöres arbete enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun, är att på sikt skapa en mötesplats utomhus för alla åldrar, i form av en större aktivitets- eller lekpark.

Vi har börjat med att kartlägga de befintliga lekparkerna vid skolor, daghem och i bostadsområden. Kartläggningen omfattar utrustningen på lekplatsen, lekredskapens skick och en preliminär bedömning huruvida lekparken kan utvecklas eller ska avvecklas.

Kartläggningens resultat finns elektroniskt här: Lekparker och simplatser i Pedersöre. Du hittar också kartan via på kommunens webbsida, under rubriken Boende & miljö och undersidorna Tekniska verket / Lekparker.

Genom att att svara på enkäten hjälper du oss i utvecklingsarbetet. Hur borde lekparkerna utvecklas och finns det lekparker som vi kan avveckla? Du får gärna föreslå var kommunen kunde skapa en större aktivitetspark som betjänar hela kommunen.

Gå in på enkäten här: Lekparksenkät 2023.

Frågor om enkäten? Kontakta malin.henricson@pedersore.fi.
Frågor om lekparkerna? Kontakta hans.bjorklund@pedersore.fi.