Aktuellt Byggarbetet på stamväg 68 börjar
19.10.2021
Ett flygfoto över korsningsområdet i Edsevö. På bilden syns det område där skogen har fällts och den fjärde rampen byggs.

I slutet av oktober börjar man bygga den nya, fjärde vägrampen mellan stamväg 68 och riksåttan i Edsevö. Foto: Trafikledsverket

Byggarbetet på stamväg 68 börjar

Pressmeddelande, Trafikledsverket 19.10.2021

Nu startar det tvådelade byggprojektet längs stamväg 68 i Pedersöre. Byggarbetet pågår dels i korsningsområdet i Edsevö och dels vid järnvägsbron i Kållby.

Stamvägen förbättras med en ny järnvägsbro inklusive vägregleringar norr om den nuvarande bron i Kållby.

I Edsevö byggs en fjärde vägramp mellan stamväg 68 och riksväg 8 och så byggs en ny korsande bro vid Holmvägen samt gatuförbindelser. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet.

– Arbetet i projektområdet har börjat med att vi fällt trädbeståndet. Efter det skapar vi förutsättningar för att inleda själva byggarbetena. Huvudentreprenör är Skanska Infra Oy. Vi börjar med att bygga omvägar för fordonstrafiken och för cykel- och gångtrafiken, berättar projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Omvägarna byggs klart under hösten och de tas i bruk i takt med att arbetet fortskrider. De nuvarande lederna i projektområdet renoveras för att göra omvägstrafiken smidigare.

Den planskilda anslutningen förbättras i Edsevö

De ordinarie byggnadsarbetena i Edsevö inleds i slutet av oktober med en ramp som byggs mellan stamväg 68 och riksväg 8. Samtidigt bygger man en bullervall längs riksväg 8.

På byggarbetsplatsen gör man även grundförstärkningsarbeten genom att bygga tunga bankar. Bankarna är ca en meter höga vallar byggda av makadam som placeras längs riksväg 8 och stamväg 68 vid den kommande rampen.

– Vid järnvägsbron i Kållby inleds arbetet med massabyten i höst. Efter att brons underbyggnad pålats och spontväggen byggts kan vi bygga ställningar och gjutformar för bron, berättar projektchef Timo Kujanpää från Skanska.

Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby. Projektet slutförs i oktober 2022.

Pedersöre kommun satsar upp till två miljoner i infrastrukturen i Edsevö. KOmmunen betalar bland annat hälften av den nya bron i Edsevö. Mer om det i kommande nummer av Pedersöre info.

Tilläggsuppgifter: 

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket, tfn +358 29 534 3602
Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy, tfn +358 50 544 7110

Kållby järnvägsbro längs stamväg 68 fotograferad från järnvägsspåret.

Det byggs en ny bro över järnvägen i Kållby. Foto: Trafikledsverket