Ajankohtaista Kantatie 68 Pedersöre -hankkeen rakentaminen alkaa
19.10.2021
Lennokkikuva Edsevön risteysalueelta.

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan lokakuun lopulla Edsevössä, kantatien 68 ja valtatien 8 välille rakennettavasta rampista.

Kantatie 68 Pedersöre -hankkeen rakentaminen alkaa

Tiedote 19.10.2021, Väylävirasto

Kahdesta hankkeesta koostuva kokonaisuus kantatien 68 rakennushanke Pedersöressä käynnistyy.

Pietarsaareen johtavaa kantatietä 68 parannetaan rakentamalla Kolppiin rautatien ylikulkusilta nykyisen sillan pohjoispuolelle tiejärjestelyineen.

Kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannetaan, rakennetaan uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatie 8:lle ja sisämaan suuntaan.

– Työt hankealueella on aloitettu puuston poistolla. Puiden poistamisen jälkeen luodaan edellytykset varsinaisten rakennustöiden aloittamiselle. Pääurakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Työt alkavat kiertotiejärjestelyiden rakentamisella. Kiertoteitä tehdään sekä ajoneuvoliikenteelle että pyöräily- ja jalankulkuliikenteelle, projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo. 

Syksyn aikana on tarkoitus rakentaa kiertotiet valmiiksi ja ottaa ne käyttöön töiden edetessä. Hankealueen nykyisiä väyliä kunnostetaan kiertotieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Edsevössä parannetaan nykyistä eritasoliittymää ja rakennetaan uusi risteyssilta

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan lokakuun lopulla Edsevössä, kantatien 68 ja valtatien 8 välille rakennettavasta rampista. Rampin rakentamisen yhteydessä aloitetaan myös meluvallin rakentaminen valtatien 8 viereen. 

Työmaan alueelle tehdään myös pohjanvahvistustoimenpiteitä rakentamalla painopenkereitä. Painopenkereet ovat noin metrin korkuisia murskeesta rakennettuja valleja, jotka sijoitetaan vt 8 ja kt 68 reunoille tulevan rampin alueelle.

– Kolpin ylikulkusillan alueella työt aloitetaan massanvaihdolla syksyllä. Sillan perustusten paalutuksen ja ponttiseinän rakentamisen jälkeen päästään rakentamaan sillan telineitä ja valumuottia, projektipäällikkö Timo Kujanpää Skanskalta kertoo.

Kantatie 68 Pedersöre -hankkeessa rakennetaan Pedersören Kolppiin uusi rautatien ylikulkusilta, sekä parannetaan valtatien 8 ja kantatien 68 eritasoliittymä Edsevössä. Myös pyöräilyn ja jalankulun väyliä parannetaan urakan yhteydessä. Hankkeen kustannukset ovat Edsevön osalta 5,5 ja Kolpin osalta 5,2 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu lokakuussa 2022.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3602
Projektipäällikkö Timo Kujanpää, Skanska Infra oy, puh. +358 50 544 7110

Tutustu hankeeseen verkossa.

Kolpin nykyinen rautatiesilta.

Kolpin ylikulkusillan alueella työt aloitetaan massanvaihdolla syksyllä. Kuva: Väylävirasto.