Aktuellt Budgetförslag för 2021 – Pedersöre på offensiven
2.12.2020
Bild av korsningsområdet i Edsevö, fotograferat från luften. Riksåttan och Kållbyvägen.

Pedersöres andel i den fjärde vägrampen i korsningsområdet i Edsevö är den största enskilda investeringen i budgetförslaget 2021.

Budgetförslag för 2021 – Pedersöre på offensiven

Pedersöre låter varken coronavirus eller global ovisshet dämpa sin grundoptimism. Kommunen räknar med att befolkningen fortsätter växa och investerar totalt 22,5 miljoner euro fram till 2023.

Budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen för de två följande åren visar inga tecken på att Pedersöre tänker se tiden an och avvakta så länge coronapandemin härjar i världen. Tvärtom, Pedersöre tar fasta på att befolkningen ökar i stadig takt, att företagen har framtidstro och att arbetslöshetssiffrorna fortfarande är bland de lägsta i landet, trots att andelen arbetssökande (ca 5,0 procent) i nuläget är högre än normalt, som en följd av coronapandemin. När det gäller befolkningstillväxten verkar +50 personer per år vara i underkant i år, eftersom Pedersöreborna redan närmar sig 11 150 personer, vilket är målsättningen för 2021.

Kommundirektören Stefan Svenfors och ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa beskriver kommunstyrelsens budgetförslag för år 2021 som offensivt. Pedersöre behåller skatteprocenten på 21,0 procent och räknar med ett litet överskott på 0,3 miljoner euro. Även ekonomiplanen för 2022–2023 innehåller ett överskott i samma storleksklass, vilket tillfredsställer budgetmakarna.

– Det är nödvändigt, eftersom vi har fler år av underskott bakom oss, säger Stefan Svenfors.

Staten har tillfälligt höjt kommunernas andel av samfundsskatten med tio procent vilket påverkar skatteutfallet en aning. Pedersöres totala skatteintäkter från inkomstskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten beräknas bli 36,8 miljoner euro medan statsandelarna uppskattas bli 30,0 miljoner euro nästa år.

Den egna verksamheten fortsätter i stort sett som tidigare. Det är på investeringssidan som Pedersöre sticker ut. De kommande tre åren uppgår de planerade investeringarna till 22,5 miljoner euro, fördelat på 6,9 miljoner (år 2021), 9,1 miljoner (2022) och 6,4 miljoner euro (2023).

– Vi är en växande kommun som behöver satsa för framtiden, säger Svenfors.

I summan ingår två nya skolbyggen, i Bennäs och i Sandsund, som båda drar ut över flera år. Skolan i Bennäs är först ut, med planerad byggstart 2021.

Pedersöres mest synliga och största satsning nästa år gäller ny infrastruktur i Edsevö. När Trafikledsverket bygger en ny vägramp mellan Kållbyvägen och riksåttan, satsar Pedersöre 1,7 miljoner euro på sina egna detaljplanerade områden. Cirka en miljon euro reserveras för nya gator i närheten av korsningsområdet. Pedersöre betalar också hälften – cirka 400 000 euro – av en tunnel under Kållbyvägen mellan bostadsområdet och industriområdet i Edsevö. Tunneln ska svälja både biltrafik, fotgängare och cyklister.

Andra större investeringar är renoveringen av kommungårdens gamla del för en kostnad på 1,4 miljoner euro. Ett anslag på 0,4 miljoner euro för aktieköp gör det möjligt för Pedersöre bostäder att bygga ett nytt radhus i Överesse.

När det gäller Pedersörebornas fritid, budgeterar kommunen till exempel för att köpa träningstid i den nya allaktivitetshallen i Bennäs, LKI Arena. Dessutom kommer golvmattan i Sportis att bytas ut och passagekontrollen till gymmet att förnyas. På projektsidan finns planer på att utveckla vandringslederna i Sandsund och Bergö.

I övrigt kan man nämna att biblioteket i Överesse ska flytta in i nya lokaler och bli sambo med Museigrändens förskola. Både Purmohemmet och Esselunden kan vänta sig en del av investeringskakan.

– Det finns något för alla, vi vet inte vem som skulle kunna vara missnöjd, säger Svenfors och Backa.

Den hårda investeringstakten kommer förstås att synas i skuldsättningen. Lånesumman ökar med över 1 000 euro per Pedersörebo, från 3 162 euro år 2020 till 4 382 euro år 2023. I slutet av planperioden har Pedersöre lån på 49,3 miljoner euro.

– Vi hoppas att EU:s stimulanspengar på något sätt ska sippra ner över oss i form av investeringsstöd för till exempel skolor eller infrastruktur, säger Svenfors.

Förutom pandemiläget finns vårdkostnaderna kvar som en välbekant osäkerhetsfaktor.

– Utfallet på den sidan är lika osäkert som alltid, men både Social- och hälsovårdsverket och Vasa sjukvårdsdistrikt får det anslag de har begärt, säger Svenfors.

Kommunfullmäktige håller sitt budgetmöte måndagen den 7 december klockan 9.00. Det ska enligt planerna bli ett fysiskt möte, som sänds direkt i kommunens Youtubekanal.

Personalprogrammet

 • En tidsbunden, ettårig befattning som lönesekreterare/bokförare på 80 procent.
 • En kanslisttjänst ändras till landsbygdssekreterare. Innebär i praktiken att en anställd inom avbytarservicen flyttar till landsbygdskansliet.
 • Tf befattningar som ändras till ordinarie: en barnskötare, Kållby daghem och en lärare inom småbarnspedagogik, Kållby daghem.
 • Tre timlärartjänster ombildas till klasslärare i åk 1–6.
 • En befattning som kanslist inom småbarnspedagogik, förskola och eftis utökas med 20 procent.
 • Befattningen som specialbibliotekarie utökas med 20 procent. Den resurs som sparas när Sundby utlåningsstation dras in används för att utöka specialbibliotekariens arbetstid.

Nyckeltal i budgetförslaget 2021

 • Befolkning per 31.12: 11 150 personer.
 • Skatteprocent: 21 procent.
 • Skatteinkomster: 36,8 miljoner euro.
 • Skatteinkomster per invånare: 3 300 euro.
 • Statsandelar: 30,0 miljoner euro
 • Statsandelar per invånare: 2 691 euro.
 • Årsbidrag: 2,6 miljoner euro.
 • Årsbidrag per invånare: 230 euro.
 • Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 110.
 • Investeringar (netto): 6,9 miljoner euro.
 • Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: 37.
 • Överskott: 0,3 miljon euro.
 • Lån (31.12): 39,4 miljoner.
 • Lån per invånare (31.12): 3 534 euro.