Ajankohtaista Talousarvioesitys vuodeksi 2021 – Pedersöre hyökkäyskannalla
2.12.2020
Edsevössä sijaitseva risteysalue, ilmasta kuvattuna.

Pedersören osuus Edsevön risteysalueen neljännestä rampista on suurin yksittäinen investointi vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2021 talousarvioesitys – Pedersöre hyökkäyskannalla

Pedersöre ei anna koronaviruksen eikä maailmanlaajuisen epävarmuuden lannistaa perusoptimismiaan. Kunta odottaa väestön jatkavan kasvuaan ja investoi yhteensä 22,5 miljoonaa euroa vuoteen 2023 asti.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelma eivät osoita merkkejä siitä, että Pedersöre jäisi odottelemaan, kun koronapandemia riehuu maailmassa. Päinvastoin. Pedersöre uskoo, että väestö kasvaa tasaiseen tahtiin, yritykset uskovat tulevaisuuteen ja että työttömyysluvut pysyvät maan alhaisimpina, vaikka työnhakijoiden osuus (noin 5,0 prosenttia) on nyt koronapandemian seurauksena tavallista korkeampi. Väestönkasvun osalta +50 henkilöä vuodessa vaikuttaa olevan alakanttiin tänä vuonna, sillä pedersöreläisten määrä lähenee 11 150 asukasta, mikä on tavoite vuodelle 2021.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors ja talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa kuvailevat kunnanhallituksen vuoden 2021 talousarvioehdotusta hyökkääväksi. Pedersöre pitää veroprosentin 21,0 prosentissa ja arvioi ylijäämän olevan 0,3 miljoonaa euroa. Myös vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma sisältää samaa kokoluokkaa olevan ylijäämän, mikä miellyttää talousarvion tekijöitä.

– Se on välttämätöntä, koska takanamme on useita alijäämäisiä vuosia, Stefan Svenfors sanoo.

Valtio on väliaikaisesti korottanut kuntien yhteisövero-osuutta kymmenellä prosentilla, mikä vaikuttaa hieman verotulokseen. Pedersören tuloverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta koostuvien verotulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 36,8 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 30,0 miljoonaa euroa.

Oma toiminta jatkuu suurimmaksi osaksi entisellään. Investointipuolella Pedersöre erottuu. Suunnitellut investoinnit nousevat tulevina kolmena vuotena 22,5 miljoonaan euroon, jotka jakautuvat seuraavasti: 6,9 miljoonaa (vuosi 2021), 9,1 miljoonaa (2022) ja 6,4 miljoonaa euroa (2023).

– Olemme kasvava kunta, jonka on panostettava tulevaisuuteen, Svenfors sanoo.

Summaan sisältyy kaksi uutta koulurakennusta, yksi Pännäisiin ja yksi Sandsundiin, joiden kulut jakautuvat useille vuosille. Pännäisten koulu on vuorossa ensimmäisenä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021.

Pedersören ensi vuoden näkyvin ja suurin panostus koskee Edsevön uutta infrastruktuuria. Kun Väylävirasto rakentaa uuden rampin Kolpintien ja kasitien välille, Pedersöre panostaa 1,7 miljoonaa euroa omiin asemakaavoitettuihin alueisiin. Noin miljoona euroa varataan risteysalueen läheisyyteen rakennettavia uusia katuja varten. Pedersöre maksaa myös puolet – noin 400 000 euroa – tunnelista, joka kulkee Kolpintien ali asuinalueen ja teollisuusalueen välillä Edsevössä. Tunneli palvelee autoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Muita suurempia investointeja on kunnantalon vanhan osan remontointi, joka maksaa 1,4 miljoonaa euroa. Osakeostoon tarkoitetun 0,4 miljoonan euron määrärahan avulla Pedersöre bostäder voi rakentaa uuden rivitalon Yli-Ähtävälle.

Kunta budjetoi pedersöreläisten vapaa-aikaan esimerkiksi ostamalla treeniaikaa Pännäisten uudesta monitoimihallista LKI Arenasta. Lisäksi Sportiksen lattiamatto vaihdetaan ja kuntosalin kulunvalvonta uusitaan. Hankepuolella on suunnitelmissa kehittää vaellusreittejä Sandsundissa ja Bergössä.

Lisäksi voidaan mainita, että Yli-Ähtävän kirjasto muuttaa uusiin tiloihin Museigrändenin esikoulun yhteyteen. Sekä Purmohemmet että Esselunden saavat osansa investointikakusta.

– Kaikille on luvassa jotakin. Emme tiedä, kuka voisi olla tyytymätön, Svenfors ja Backa sanovat.

Kova investointitahti tulee tietenkin näkymään velanotossa. Lainasumma kasvaa yli 1 000 euroa pedersöreläistä kohden 3 162 eurosta vuonna 2020 4 382 euroon vuonna 2023. Suunnittelukauden lopussa Pedersörellä on lainaa 49,3 miljoonaa euroa.

– Toivomme, että EU:n elvytysrahoja saataisiin investointitukina esimerkiksi kouluihin tai infrastruktuuriin, Svenfors sanoo.

Pandemiatilanteen lisäksi hoitokustannukset ovat tunnettu epävarmuustekijä.

– Sen puolen tulos on yhtä epävarma kuin aina, mutta niin Sosiaali- ja terveysvirasto kuin Vaasan sairaanhoitopiirikin saavat anomansa määrärahan, Svenfors sanoo.

Kunnanvaltuusto pitää talousarviokokouksen maanantaina 7.12. kello 9.00. Luvassa on suunnitelmien mukaan fyysinen kokous, joka lähetetään suorana kunnan Youtube-kanavalla.

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Stefan Svenfors puh. 06-7850 101 tai talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa, puh. 06-7850 113.

Henkilöstöohjelma

 • Määräaikainen, yksivuotinen palkkasihteerin/kirjanpitäjän toimi 80 prosentin työajalla.
 • Kanslistin virka muutetaan maaseutusihteeriksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi lomituspalvelun työntekijä siirtyy maaseututoimistoon.
 • Vakituisiksi muutettavat määräaikaiset toimet: lastenhoitaja, Kolpin päiväkoti, ja varhaiskasvatuksen opettaja, Kolpin päiväkoti.
 • Kolme tuntiopettajan virkaa muutetaan luokanopettajiksi vuosiluokilla 1–6.
 • Varhaiskasvatuksen, esikoulun ja iltapäivähoidon kanslistin toimeen lisätään 20 prosenttia.
 • Erikoiskirjastonhoitajan toimeen lisätään 20 prosenttia. Sundbyn lainausaseman lakkauttamisesta säästyvä resurssi käytetään erikoiskirjastonhoitajan työajan lisäämiseen. 

Talousarvioehdotuksen 2021 avainluvut

 • Väestö 31.12.: 11 150 henkilöä.
 • Veroprosentti: 21 prosenttia.
 • Verotulot: 36,8 miljoonaa euroa.
 • Verotulot/asukas: 3 300 euroa.
 • Valtionosuudet: 30,0 miljoonaa euroa.
 • Valtionosuudet/asukas: 2 691 euroa.
 • Vuosikate: 2,6 miljoonaa euroa.
 • Vuosikate/asukas: 230 euroa.
 • Vuosikate prosenttia poistoista: 110.
 • Investoinnit (netto): 6,9 miljoonaa euroa.
 • Investointien tulorahoitus prosentteina: 37.
 • Ylijäämä: 0,3 miljoonaa euroa.
 • Laina (31.12.): 39,4 miljoonaa.
 • Laina/asukas (31.12.): 3 534 euroa.