Aktuellt Bokslutet 2022: Ett överskott på 2,35 miljoner euro
29.3.2023
En person bär bort en hundbajslåda på en bro som går över ett dike.

Under 2022 byggde kommunen ett utegym i Sandsund. Gymmet var delvis finansierat med hjälp av statsbidrag.

Bokslutet 2022: Ett överskott på 2,35 miljoner euro

Pedersöre har ett stabilt år bakom sig. Bokslutet för 2022 visar ett överskott på 2,35 miljoner euro vilket är drygt en miljon bättre än budgeterat.

Efter att coronapandemin under två år satte stor prägel på Pedersöre kommuns verksamhet och ekonomi, klingade effekterna av pandemin av under 2022. Kommunen kunde upprätthålla sin verksamhet och service på en stabil nivå utan större störningar.

2022 var ett sorts mellanår för social- och hälsovården och specialsjukvården, i och med att samkommunen Österbottens välfärdsområde tog över ansvaret från och med 1.1.2022. Samkommunen hade anordnaransvaret ett år, innan det övergick till Österbottens välfärdsområde vid årsskiftet 2022–2023.

Till skillnad från en del andra österbottniska kommuner undvek Pedersöre stora tilläggsräkningar för vården.

– Det blev inga överskridningar för vår del. Vi hade budgeterat med 38 miljoner euro och utfallet blev 38,6 miljoner euro. Vi fick 0,9 miljoner i coronastöd vilket innebär att vi landade på 37,7 miljoner euro – vilket är samma summa som samkommunen har förskottsfakturerat oss på, säger ekonomi- och utvecklingsdirektören Kennet Nyman.

Pedersöre tog över värdskapet för Miljöhälsan Kallan från och med 1.1.2022 och den övergången har gått friktionsfritt när det gäller verksamheten.

Skatteintäkterna (+ 0,8 miljon) och statsandelarna (+137 000 euro) blev tillsammans nästan en miljon högre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna ökade med 1,4 miljoner till totalt 15,9 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna ökade med 5,2 miljoner euro till 85,1 miljoner euro. Det är en ökning på 6,5 procent jämfört bokslutet 2021. Kostnaderna översteg budgeten med en miljon euro. De främsta ökningarna bestod av köptjänster som elevskjutsar, arbetshälsovårdskostnader samt byggande och underhåll av områden.

Den sammanlagda skattefinansieringen ökade med 4,2 miljoner euro (+ 6 procent). Summan av skatter och statsandelar är 4,9 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkterna och de finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 100 000 euro vilket innebär att årsbidraget uppgår till 5,0 miljoner euro.

Kommunen hade 31.12.2022 sammanlagt 719 anställda, vilket är 12 personer mer än 2021. Där ingår alla ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidsanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare. Sjukfrånvaron steg med 5 dagar per person till 18,2 dagar/person.

Bruttoinvesteringarna för år 2022 uppgick till 9,0 miljoner euro, vilket är 4,2 miljoner mera än föregående år. Men i och med att kommunen sålt tillgångar och erhållit finansieringsandelar för 1,0 miljoner så blir nettoinvesteringarna 8,0 miljoner euro. Årsbidraget täcker 55,4 procent av investeringarna.