Ajankohtaista Tilinpäätös 2022: 2,35 miljoonan euron ylijäämä
29.3.2023
Kaksi ihmistä treenaa Sandsundin ulkokuntosalilla.

Vuonna 2022 rakennettiin ulkokuntosali Sandsundiin. Kuntosali on osittain rahoitettu valtion avustuksella.

Tilinpäätös 2022: 2,35 miljoonan euron ylijäämä

Pedersören kunnalla on takanaan vakaa vuosi. Vuoden 2022 tilinpäätös näyttää 2,35 miljoonan euron ylijäämää, mikä on runsas miljoona parempi kuin alkuperäinen talousarvio.

Koronapandemia jätti suuren jäljen Pedersören kunnan toimintaan ja talouteen kahdeksi vuodeksi, pandemian vaikutukset vaimenivat vähitellen vuonna 2022. Kunta pystyi pitämään toimintansa ja palvelunsa vakaalla tasolla ilman suurempia häiriöitä.

Vuosi 2022 oli luonteeltaan välivuosi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erityissairaanhoidon kannalta, kun Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä otti vastuun 1.1.2022 alkaen. Kuntayhtymällä oli järjestelyvastuu vuoden ajan, ennen siirtymistä itsehallinnolliseksi Pohjanmaan hyvinvointialueeksi 1.1.2023. 

Toisin kuin eräät muut Pohjanmaan kunnat, Pedersöre välttyi suurilta hoitolisälaskuilta.

– Meille ei syntynyt ylityksiä. Olimme varanneet 38 miljoonan euron määrärahan talousarviossa ja lopputulos oli 38,6 miljoonaa euroa. Koronatukea saimme 0,9 miljoonaa euroa, mitä tarkoittaa, että päädyimme 37,7 miljoonaan euroon, joka on saman verran kuin kuntayhtymä on laskuttanut meiltä etukäteen, sanoo talous- ja kehitysjohtaja Kennet Nyman.

Pedersöre otti Kallan-ympäristöterveyden vastuulleen 1.1.2022 alkaen ja siirtymä on sujunut toiminnallisesti kitkattomasti.

Verotulot (+ 0,8 milj.) ja valtionosuudet (+137 000 euroa) olivat yhteensä lähes miljoona euroa budjetoitua suuremmat.

Toimintatulot kasvoivat edellisvuodesta 1,4 miljoonalla 15,9 miljoonaan euroon.

Toimintamenot kasvoivat 5,2 miljoonalla eurolla 85,1 miljoonaan euroon, mikä vastaa 6,5 prosentin nousua vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Kustannukset ylittivät talousarvion miljoonalla eurolla. Suurimmat lisäykset johtuvat ostopalveluista, kuten koulukuljetuksista, työterveyshuollon kustannuksista sekä alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Yhteenlaskettu verorahoitus kasvoi 4,2 miljoonaa euroa (+ 6 prosenttia). Verojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu summa on 4,9 miljoonaa euroa suurempi kuin toiminnan nettokustannukset. Korkotuotot ja rahoitustuotot ylittävät kustannukset 100 000 eurolla, mikä tarkoittaa, että vuosikate on 5,0 miljoonaa euroa.

Kunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 719 henkilöä, mikä on 12 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021. Mukaan lasketaan kaikki vakituiset koko- ja osa-aikatyöntekijät, sijaiset, työllistetyt ja muut määräaikaiset työntekijät. Tilastot eivät sisällä kansalaisopiston tuntipalkkaisia opettajia. Sairauspoissaolo nousi 5 päivää henkilöä kohden 18,2 päivään/henkilö.

Kunnan bruttoinvestoinnit kasvoivat vuonna 2022 9,0 miljoonaan euroon, mikä on 4,2 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Mutta koska kunta on myynyt omaisuutta ja saanut rahoitusosuuksia 1,0 miljoonalla, nettoinvestoinnit ovat 8,0 miljoonaa euroa. Vuosikate vastaa 55,4 prosenttia investoinneista.