Aktuellt Berggrunden i Pedersöre undersöks i sommar
11.6.2019

Berggrunden i Pedersöre undersöks i sommar

Geologiska forskningscentralen (GTK) undersöker berggrunden i delar av Pedersöre (Lappfors), Evijärvi, Kaustby, Kronoby och Vetil. Utredningen är en del av ett rikstäckande projekt.

Syftet är att utreda förekomsten av batterimineraler.

Undersökningen ger aktuell information om de geologiska enheterna och deras kontinuitet i områden vars berggrund är dåligt känd.

Resultaten kan tillämpas när man prospekterar batterimineraler, bedömer bergvärmepotentialen och grundvattenkvaliteten samt när man avgränsar områden med bergarter av bra kvalitet vilka är nödvändiga för vägunderhållet.

Resultaten är också vetenskapligt intressanta för att klarlägga berggrundens uppkomst och utveckling i Finland.

Fältarbetet för att kartlägga blottningar av berggrunden och söka efter stenblock började i maj och pågår till slutet av september. 

I samband med kartläggningen observerar man bergarterna och deras struktur. Kartläggarna tar också små bergartsprover med hammare för att kunna undersöka dem vidare. Kartläggarna tar sig fram med bil och till fots. I terrängundersökningarna deltar GTK:s ordinarie geologer och forskningsassistenter samt två säsongsanställda geologistuderande. Fältarbetsområdets gränser anges på den bifogade kartan här nedan.

Område i Lappfors som ingår i undersökningen.

Kartan visar det område i Pedersöre som ingår i undersökningen. 

Utöver kartläggningen planerar GTK att borra i berggrunden på områden utan blottningar, men där det förekommer elektriska och magnetiska störningar. På ett ställe tas dessutom maskinella moränprover. Borrningar och moränprovtagningar sker med markägarens samtycke. GTK kontaktar markägarna separat innan arbetet påbörjas.

Området för borrningar och moränprovtagningar har reserverats av GTK i enlighet med gruvlagen. Det gär det möjligt att genomföra undersökningarna enligt planen och en öppen och aktuell informationsgång om arbetsskedena och resultaten.

Mer information: Geolog Janne Kuusela / 029 503 2608 / janne.kuusela@gtk.fi

Batterimineralprojektets webbsidor: http://projects.gtk.fi/akku