Ajankohtaista GTK tekee kallioperätutkimuksia Lappforsissa kesällä
11.6.2019

GTK tekee kallioperätutkimuksia Lappforsissa kesällä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutkii Pedersören, Evijärven, Kaustisen, Kruunupyyn ja Vetelin alueella kallioperää osana valtakunnallista akkumineraalien esiintymistä selvittävää projektia.

Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa kallioperältään heikosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista.

Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa akkumineraalien etsinnän lisäksi muun muassa kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.

Tulokset ovat myös tieteellisesti merkittäviä Suomen kallioperän synnyn ja kehityksen selvittämisessä.

Toukokuusta syyskuun loppuun ajoittuvalla kenttäkaudella alueella tehdään kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää.

Kartoituksen yhteydessä paljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointiin liittyen joudutaan paljastumilla kasvavaa sammalta siirtämään syrjään. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n vakituisten geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaisiksi palkattua geologian opiskelijaa. Kenttätutkimusten alue on rajattu liitekartalle (katso alle).

Område i Lappfors som ingår i undersökningen.

Kartalle on rajattu kenttätutkimusten alue Pedersöressä.

Kallioperäkartoituksen lisäksi GTK on suunnitellut kallioperäkairauksia alueille, joilla esiintyy sähköisiä ja magneettisia häiriöitä ja joilla ei ole kalliopaljastumia. Lisäksi yhdellä kohteella tehdään koneellista moreeninäytteenottoa. Kairaukset ja moreeninäytteenotto suoritetaan maanomistajan suostumuksella ja niistä ollaan yhteydessä maanomistajiin erikseen ennen töiden aloittamista.

GTK on hakenut kairauskohteille ja moreeninäytteenoton alueelle Kaivoslain mukaisen varauksen. Varaus mahdollistaa tutkimusten toteuttamisen suunnitelmien mukaisesti sekä avoimen ja ajantasaisen tiedottamisen eri työvaiheista ja niiden tuloksista.

Lisätietoja: Geolog Janne Kuusela / 029 503 2608 / janne.kuusela@gtk.fi

Akkumineraaliprojektin kotisivut: http://projects.gtk.fi/akku